Trung thu gió mát trăng trong

Cậu về giá ngự đền rồng vua cha

Kỳ lân sư tử dâng ra

Chiêng vàng trống ngọc điểm ba bốn hồi

Bạn Tiên tấp nập tới nơi

Xem cậu hoàng quận ngự vui trước tòa

Giải treo la liệt gần xa

Đèn rồng quạt phượng khắp hòa đôi bên

Thoạt vào cậu múa điện tiền

Xăm xăm gót ngọc ở trên sân rồng

Côn vàng tả đột hữu xông

Kỳ lân đọ sức anh hung xem sao

Đôi bên Bắc Đẩu Nam Tào

Khen thay nghệ thuật anh hào không hai

Giải lấy xong cậu lại ban tài

Tạ xong ba lễ cậu ngồi nghe văn

Khúc đàn lưu thủy hành vân

Nghe như gió giục mây vần mưa xa

Đục như nước lũ hồng hà

Trong như nước suối thác bà trắng phau

Gần như canh bạc đêm thâu

Xa như tráng sĩ vó câu dặm trường

0966.413.666
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Bạn muốn xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng?