Hồng dương sáng rọi phương đông

Ánh vàng rực rỡ soi trong bầu trời

Lưu ly vườn ngọc tốt tươi

Long Vân hội yến mở trời thiên môn

Mãn thiên tinh đẩu hai hàng

Cửu long bát quái mở đường thanh vân

Nguyên tiêu khánh hạ tân xuân

Đào bôi tiệc ngọc trước sân quỳnh đài

Ngọc Hoàng ngự cảnh thiên thai

Nghê thường vũ khúc đầy trời sao sa

Cửu thiên ngọc nữ cung nga

Chúc trời muôn tuổi thái hòa trường xuân

Hữu ban bắc đẩu tinh quân

Tấu xin hoàng tử giáng trần đầu thai

Trên mây xuất hiện một người

Tuôi vừa đôi tám đẹp tươi lạ lùng

ào ào nổi gió nam phong

Kỳ lân hộ tống anh hùng ra đi

Năm mây sáng tỏ điềm lành

Nhuận ba ngày bảy phúc tinh ra đời

Anh hùng có môt không hai

Côn quyền kiếm kích gồm tài kinh luân

Vua bà ngự chỉ sắc phong

cậu đi chấm lính nhận đồng gần xa

Thương ngừoi hiếu kính mẹ cha

Thương người vì nước vì nhà vì dân

Thương người mộ đạo ân cần

Thương ngừoi có đức có nhân có tài

Giận phường lừa lọc đơn sai

Miệng nam mô phật bụng ai tâm xà

Chân tâm niệm chữ di đà

tiếng chuông cảnh tỉnh gần xa sớm chiều

 

 

Sưu tầm./.

 

0966.413.666
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Bạn muốn xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng?