Bản văn: Cậu Quận Phủ Dầy

Bùi Đức Thanh
07/07/2017

Lòng tin tiến một cơi trầu

Dâng bản văn chầu thánh Cậu về đây

Cậu xưa vốn ở phủ Dầy

Chầu trực đêm ngày hầu hạ vào ra

Tuổi cậu mới độ lên ba

Hình dung nhan sắc thật là sinh thay

Đầu đội nón chân đi giầy

Áo xanh khăn đỏ vòng tay quạt tàu

Khi chầu thượng Đế khấn đầu

Khi trở về chầu Thánh Mẫu thủy cung

Thấy ai thờ phụng có lòng

Cậu về giá ngự điện trung chơi bời

Cậu thì có sắc có tài

Khấp hết điện đài đâu chẳng ngự chơi

Ai mà sạch sẽ tốt tươi

Sửa sang lịch sự đến nơi tức thì

Cậu nay tính hạnh nhu mì

Hình dung nhan sắc mọi về mọi hay

Lại xem phong cảnh mọi nơi

Đài kia phố nọ rong chơi phố phường

Miệng cười hoa nở phi phương

Khăn hồng áo cánh rõ ràng thực xinh

Thấy đâu vui tính hữu tình

Cậu về giá ngự như hình thần tiên

Vốn xưa cậu ở giang biên

Con vua Thủy tề giáng miền nhân gian

0966.413.666
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Bạn muốn xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng?