Khi chầu ngự về, văn hay hát rằng:

“Trấn Nam thiên nữ trung Nghiêu Thuấn

Đất Sơn Nam có đấng trâm anh

Quý Hương, An Thái xã danh

Có Chầu Đệ Tứ hách danh còn truyền

Làu làu thụ sắc hoàng thiên

Ngự đồng ảnh bóng khắp miền gần xa

Ra uy sát quỷ trừ tà

Chiêu tài tiếp lộc gần xa cho đồng

Khâm sai Tứ Phủ tùy tòng

Chiêu Dung Công Chúa ngự đồng cứu dân”

Hay nói về tài sắc của chầu, văn ca ngợi:

Mặt hoa tươi tốt má hồng

Gồm lo tứ đức tam tòng vẻ vang

Rườm rà tóc phượng vấn ngang

Lưng ong má phần vẻ càng tốt tươi

Miệng chầu cười như trăm hoa nở

Đích lên tài Tiên Nữ Bồng Lai

Vào tâu ra rộng khoan thai

Đã trong hiển ứng lại ngoài tối linh”.

0966.413.666
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Bạn muốn xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng?