Bản văn : Chầu Bát

Bùi Đức Thanh
08/07/2017

Miễu:

 

Việt Nam thủa dưới quyền Đông Hán

Giang sơn ta ảm đạm thê lương

Giận thay Tô Định bạo cường

Đem quân dày séo quê hương cõi bờ

Thủa bấy giờ có nhà họ Vũ

Nẩy chồi lan một nụ xinh tươi

Nhụy phong, trang khuyết tuổi mười

Thơ văn xem cũng ít người khôn so

Lực cử đinh dành cho nữ kiệt

Đường kiếm hoa khoanh nguyệt rạch mây

Thổng:

Tuổi xuân vừa độ trăng đầy

Môi son mắt phượng, má hây tuyết hồng

Nét ngọc trong sánh cùng trăng nước

Tô Định kia muốn ước duyên hài

Từ thân quyết một liều hai

Lẽ đâu lại gả cho loài súc sinh

Tô Định nổi bất bình sấm sét

Sai chặt đầu Vũ Chất làm đôi

Máu hồng lòng trẻ sục sôi

Thét đòi nợ máu vung đôi kiếm thần

Bình:

Máu thù ngập đôi chân nữ kiệt

Tấm áo xanh máu huyết phủ dầy

Tay thần phá mấy vòng vây

Gót tiên mải miết trời mây tối dần

Băng tới bến thấy thuyền nan nhỏ

Đôi kiếm thần thuận gió chèo bơi

Lệ sầu reo giải sông xuôi

Chênh:

Nước non chất nặng vai người nữ chính

Lâm dâm khấn cao minh soi tỏ

Cờn:

Nàn sòng dưới cửa từ bi

Mười vị sư bước chân đi nhẹ nhàng

Chúa Bát Nàn hiên ngang đứng giữa

Đôi mắt người như lửa hào quang

Thương dân lệ nhỏ đôi hàng

Trên vai nặng gánh giang sơn chưa đền

Bỗng cửa thiền trời liền tối lại

Thắp nhang thơm trước vái phật trời

Sau là từ tạ dân nuôi

Nói xong kiếm bạc chém đôi quân thù

Xá:

Trận huyết chiến bụi mà trời đất

Chúa Bát Nàn nhờ phật độ cho

Một mình chém giết bao thù

Xông pha giữa đám quân thù tên bay

Vung kiếm bạc đôi tay dã mỏi

Phá vòng vây thẳng lối ra sông

Hiếu trung trọn vẹn dãi cùng trời cao

Lấy kiếm bạc thân đào tự sát

Gốc thông kia ghi tạc sử xanh

Nhịp một:

Bát Nàn đại tướng nổi danh

Tháng Ba ngày Tám năm Dần về tiên

Dân nhớ ơn lập đền phụng sự

Phật ban cho nhị tự “ tối linh “

Bảng vàng cứu nước thơm danh

Gươm thiêng để lại lúc hành quân xưa

Tiên La tự cảnh chùa vời vợi

Ai có lòng ngõ lối thênh thang

Thiện nam tín nữ bốn phương

Dồn:

Nhớ ngày hội Đức Bát Nàn vãng lai

Đệ tử nay dâng bản văn tiến

Công đức kia trời biển còn mang

Anh linh rực rỡ nét vàng

Dấu thiêng ghi để muôn vàn đời sau.

0966.413.666
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Bạn muốn xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng?