Xá:

Trận huyết chiến bụi mà trời đất

Chúa Bát Nàn nhờ phật độ cho

Một mình chém giết bao thù

Xông pha giữa đám quân thù tên bay

Vung kiếm bạc đôi tay dã mỏi

Phá vòng vây thẳng lối ra sông

Hiếu trung trọn vẹn dãi cùng trời cao

Lấy kiếm bạc thân đào tự sát

Gốc thông kia ghi tạc sử xanh

Nhịp một:

Bát Nàn đại tướng nổi danh

Tháng Ba ngày Tám năm Dần về tiên

Dân nhớ ơn lập đền phụng sự

Phật ban cho nhị tự “ tối linh “

Bảng vàng cứu nước thơm danh

Gươm thiêng để lại lúc hành quân xưa

Tiên La tự cảnh chùa vời vợi

Ai có lòng ngõ lối thênh thang

Thiện nam tín nữ bốn phương

Dồn:

Nhớ ngày hội Đức Bát Nàn vãng lai

Đệ tử nay dâng bản văn tiến

Công đức kia trời biển còn mang

Anh linh rực rỡ nét vàng

Dấu thiêng ghi để muôn vàn đời sau

0966.413.666
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Bạn muốn xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng?