Bản văn: Chầu Lục văn

Bùi Đức Thanh
08/07/2017

Hương thơm một triện kính dâng

Thỉnh mời công chua Lục Cung ngự về

Bắc Giang về ngả chín tư

Lục cung hiển thánh đền thờ trang nghiêm

Ai lên tới Suối Ngang Bắc Lệ

Hỏi Thăm đềnChầu Lục nơi nao

Hỏi ra Đền Lũng mà vào

Trên đền Chầu ngự thấp cao mấy tầng

Đền thờ lập ở giữa rừng

Chim kêu vượn hót vang lừng sớm hôm

Đền Thờ Suối Lục vắt ngang

Lối xuống Đèo kẻng lối sang Công Đồng

Đề thờ hoa quả xanh um

láng la chầu quảy núi dùm vô qua

Tức thời về tới Ỷ La

Nửa đem giờ tý hiện ra Đồng Tiền

Có phen lên tới tỉnh Tuyên

Chín Tư Bắc Lệ là miền ngự vui

Hữu Lũng Châu là nơi cát địa

Lục Cung Từ dấu khí danh lam

Anh linh lừng lẫy thượng ngàn

Đàn tuần tháng Chín Nam Bang khấu đầu

Khắp hoà Hữu Lũng các Châu

Sơn Lâm mán thổ quy đầu làm tôi

Lên chơi Bích Động Thành Giời

Non cao nghi ngút đền thờ đá rêu

Trần gian đừng có mà trêu

Hái măng kiếm củi Chầu đều quở ngay

Giữ về mới biết linh thay

Nón xanh hải sảo kêu ngay chầu về

Cửa đền ngoạn cảnh Giang Khê

Trên rừng dưới suối sóng ghê bạc đầu

Dưới sân đền đường tàu xe lửa

Chạy qua đền về ngả Thất Khê

Đền Thờ cảnh đẹp xinh ghê

Sơn Lâm chốn ấy tứ bề phong quang

 

Văn Chầu Tiên Chúa Lục Cung

(Chín Tư , Bắc Lệ Lạng Sơn)

Sắc phong Chầu Lục Cung Nưong

Vốn dòng lệnh tộc quê hương non ngàn

Hữu Lũng Giang là nơi cát địa

Chín Tư ngàn tú khí là nơi

Chúa Tiên nghe lệnh vâng lời

Ở trong bệ ngọc, ra ngoài bàn loan

Đêm đông xuống trần gian báo mộng

Trần thị nưong tâm động bào thai

Mùa thu tháng chín ngày mưòi

Sinh ra Chầu Lục khác ngưòi trần gian

Đôi thung huyên vui mừng hớn hở

Khắp bản làng mừng rỡ bảo nhau

Mới hay như ý sở cầu

Sớm nâng niu ngọc, tối chau chuốt vàng

Chốn phòng loan đêm ngày dưỡng dục

Đặt tên Chầu Chúa Lục Cung Nương

Da ngà vẻ ngọc phi phương

Mặt huê hớn hở ,tính gưong làu làu

Vẹn một bầu nước trong leo lẻo

Trách ông trăng già sao khéo vẩn vơ

Vô tình ép buộc duyên tơ

Hay là con tạo thiên cơ bởi gì?

Lập tức thì đôi mươi tháng chín

Ba thu về xa lánh hồn nưong

Thung huyên buồn sầu thảm nhớ thưong

Bùi ngùi trong dạ, ruột thường quặn đau

Mười chín thu thiên đình sai xuống

Nay dến ngày mãn hạn về tiên

Nỗi lòng thưong nhớ thung huyên

Cõi tiên nhưng vẫn hướng về trần gian

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Khăn xanh áo lục phất phơ

Kiềng vàng xuyến ngọc nhởn nhơ trên ngàn

Nét đoan trang ai nào dám đọ

Tính đành hanh đã có tiếng vang

Thung dung ghẹo khách qua đàng

Nhác trông tựa thể tiên nàng nguyệt nga

Lúc gặp hội năm ba thổ mán

Hiện ra người giả bán hàng chơi

Sơn lâm rừng võng cát đồi

Chín Tư Bắc Lệ là nơi quê nhà

Khi hội họp hằng nga giáng thế

Người phàm trần ai dễ biết đâu

Khắp hòa tam thập lục châu

Non nhân nước trí một bầu cảnh tiên

Đã đứng danh ở trên Nam Việt

Hóa phép mầu lẫm liệt ai qua

Nón buồm vai quảy lãng hoa

Khi vào Đèo Kẻng khi ra Công Đồng

Dạo chơi chốn non bồng bích thủy

Trở ra về Phố Vị Suối Ngang

Anh linh lừng lẫy thựong ngàn

Đàn tuần tháng chín Nam bang khấu đầu

Khắp hòa tam thập lục châu

Sơn lâm Mán Thổ quy đầu làm tôi

 

Nhờ phép lực thần thông quảng đại

Phúc tụ về ách hại tống đi

Ơn trên đội đức đan trì

Xuân an cát khánh hạ chi tiến tài

0966.413.666
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Bạn muốn xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng?