Khăn xanh áo lục phất phơ

Kiềng vàng xuyến ngọc nhởn nhơ trên ngàn

Nét đoan trang ai nào dám đọ

Tính đành hanh đã có tiếng vang

Thung dung ghẹo khách qua đàng

Nhác trông tựa thể tiên nàng nguyệt nga

Lúc gặp hội năm ba thổ mán

Hiện ra người giả bán hàng chơi

Sơn lâm rừng võng cát đồi

Chín Tư Bắc Lệ là nơi quê nhà

Khi hội họp hằng nga giáng thế

Người phàm trần ai dễ biết đâu

Khắp hòa tam thập lục châu

Non nhân nước trí một bầu cảnh tiên

Đã đứng danh ở trên Nam Việt

Hóa phép mầu lẫm liệt ai qua

Nón buồm vai quảy lãng hoa

Khi vào Đèo Kẻng khi ra Công Đồng

Dạo chơi chốn non bồng bích thủy

Trở ra về Phố Vị Suối Ngang

Anh linh lừng lẫy thựong ngàn

Đàn tuần tháng chín Nam bang khấu đầu

Khắp hòa tam thập lục châu

Sơn lâm Mán Thổ quy đầu làm tôi

 

Nhờ phép lực thần thông quảng đại

Phúc tụ về ách hại tống đi

Ơn trên đội đức đan trì

Xuân an cát khánh hạ chi tiến tài

0966.413.666
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Bạn muốn xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng?