Tháng ba mười bảy Nhâm Dần

Hồn thiêng đã thác về miền Tiên La”

Hay có những đoạn nói về cuộc đời và công lao to lớn của chầu:

 Bát Nàn Đại Tướng Đông Nhung

Quê người Bạch Hạc trên vùng Phượng Lâu

Vào những năm nửa đầu thế kỉ

Năm bốn ba nửa trước công nguyên

Có người con gái thảo hiền

Phượng Lâu, Bạch Hạc tự nhiên kéo về

Thân nữ nhi thù nhà nợ nước

Cùng Trưng Vương cất bước ra đi

Kiếm cung luyện tập ngại gì

Đã cam tấc dạ liều thì một phen”

Hay nói về nỗi thù nhà nợ nước của chầu, văn có đoạn:

 Gặp cơn loạn lạc đao binh

Giặc Tô sát hại dân tình khổ thay

Ách nô lệ xéo dày nhân nghĩa

Hại người hiền giết kẻ trung lương

Túi cơm giá áo một phường

Chung đường nghịch tặc tính đường lợi danh

Cơn sóng gió bất bình nổi dậy

Tin cha già lửa nước dầu sôi

Phạm Hương chàng đã qua đời

Vì ta nhan sắc nên người thảm thương

Trước từ đường tâm hương khấn nguyện

Nguyện thù nhà trả quyết cho xong

Gươm thiêng tráng sĩ anh hùng

Hồn thiêng chứng giám cho lòng thiếp đây”

Rồi còn rất nhiều đoạn (kể từ sự tích cho tới khi bà xông pha trận mạc) như:

"Xin làm con để trả ơn dày

Lại cho bè gỗ trăm cây làm đền

 

[...] Chợt thấy cánh hoa rơi trước cửa

Gió hào thu tiên nữ hiện thân

Thánh bà từ đó hiện thần

Ngày rằm tháng tám giờ Dần định sinh"

"Quân Tô Định ào ào kéo tới

Tàn gươm đao phơi phới cờ bay

Bốn bề khép chặt vòng vây

 [...] Giặc kia dạ thú mặt người

Khỏa thân xông trận ta đành phải thua

 [...] Kéo về đến ngã ba Nông

Bỗng nhiên có dải lụa hồng tung bay..."

0966.413.666
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Bạn muốn xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng?