Thỉnh mời Quốc Mẫu Tiên Nương

Hoàng phi đệ thất Hùng Vương trị vì

Cổ triều Đinh,Lý,Trần,Lê

Sắc phong thượng đẳng hiệu đề tối linh

Tây Thiên,Tam Đảo địa linh

Thạch Bàn ,Chúa ngự cảnh thanh nhiệm mầu

Nhang thơm thành kính quỳ tâu

Tiếng dâng nhất bản văn chầu Chúa Tiên

Tích xưa Tam Đảo - Tây Thiên

Hùng Vương thánh tổ tòng quyền hoàng gia

Đại Đình,Tam Đảo quê nhà

Thông reo trúc hóa rườm rà tốt tươi

Nước non còn nhớ ơn người

Nặng lòng vì nước vì đời vì dân

Sinh vi Thánh tử vi Thần

Khuông phù bảo trợ cõi trần xiết bao

Phép hay biến hiện cơ màu

Lòng thành bát nước quả cau khẩn vì

Ơn người đại đức từ bi

Thỉnh Chúa ngự đồng giáng thế lai lâm

Thử lòng trần thế chữ tâm

Thay quyền thiên địa cầm cân thăng bằng

Cứu cho thoát khỏi gian truân

Cứu cho thoát khỏi trầm luân đọa đầy

Trần gian lắm nỗi chua cay

Phúc mỏng nghiệp dày tâm tợ bóng đêm

Thành tâm van vái chúc nguyền

Tu nhân tích đức thánh tiên độ trì

Trước thời xét sở di âm phước

Sau thời xem tâm đức tu thân

Trên phù quốc dưới cứu dân

Khuông phù đệ tử thiên xuân thọ trường

0966.413.666
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Bạn muốn xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng?