Năm phương năm miếu rõ ràng

Ngũ phương bản cảnh quyền hành tối linh

Đền thờ cảnh trí hữu tình

Có cây cổ thụ có hoa nghìn cành

 

Đền chúa bà am thanh cảnh vắng

Thú hữu tình cảnh vật tốt sao

Đôi bên long hổ chầu vào

Có cây cổ thụ xanh xao ruờm rà

 

Cứ vào đúng canh ba giờ tý

Hiện ra người mĩ nữ cung nương

Quả nón dâu áo thắm hạt cườm

Rong chơi khắp hết năm phương lại về

 

Gọi xe phu trả cho tiền giấy

Biết chúa bà tay lạy miệng van

chúa thưong những kẻ cơ hàn

Cứu ngưòi thoát ách lầm than đoạ đầy

 

Có phen ngự giáng nơi bản cảnh

Sai cô hầu cần mẫn vào ra

Trần gian báng nhạo điêu ngoa

Sai cô tì nữ thu giam hồn về

 

Đêm nằm mơ những ma cùng quỷ

Chúa làm cho liệt vị chân tay

Phải đi thỉnh thánh mời thầy

Xem ra mới biết về tay chúa bà

 

Sắm nhang hoa dâng lên cung tiễn

Tấu sớ văn tách bạch từng câu

Dâng văn đàn hát nguyện cầu

Sở nguyện như ý chúng con ơn nhờ

 

Biết chúa ra thành tâm chúa độ

Còn hay là báng bổ cửa thiêng

Chúa cho trăm trứng ngàn phiền

trăm sinh ngàn bệnh liên miên tháng ngày

 

Biết chúa bà từ nay thành kính

Chúa chấm đồng nhận lính các nơi

Nhất tâm tin tưởng phật trời

Dâng văn thỉnh tới cảnh trời năm phương

0966.413.666
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Bạn muốn xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng?