Lâm Thao Cao Mại quê nhà

Anh linh trắc giáng Chúa Bà Đệ Tam

Quyền hành cai quản sơn trang

Sơn lâm các động xa gần làm tôi

Anh linh lừng lẫy núi đồi

Nữ trung anh kiệt toàn tài kiếm cung

Tuân lệnh sai thiên đình sắc chỉ

Chúa giáng trần diệt lũ tà tinh

Chúa sai vạn vạn binh hùng

Gần xa đâu đó dốc lòng không sai

Chúa đi khắp bốn phương trời

Trung linh thần nữ đền thờ chí công

Hùng Vương thánh tổ Lạc Hồng

Sớm khuya chầu chực ngai rồng vào

Ngắm xem khắp hết gần xa

Vào chùa Hương Tích Phật Bà Quan Âm

Một lòng mộ đạo nhất tâm

Quy y Phật Tổ thần thông nhiệm màu

Dù ai hiếu đạo kêu cầu

Nhang đăng khấn nguyện hương hoa cúng dàng

Phép tiên Chúa giáng một khi

Cứu dân độ thế tức thì tan không

Dạo chơi nam bắc tây đông

Lầu son phủ tía đền rồng vào ra

Chúa vào cửa Mẫu tâu qua

Lạng Sơn Bắc Lệ lại ra phủ Hòn

0966.413.666
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Bạn muốn xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng?