Bảo Hà Tuần Quán Đông Cuông

Danh Cô sáng tỏ bốn phương phụng thờ

Ỷ La xuất nhập Tam cờ

Đông cuông Tuần Quán Bảo Hà miếu thiêng

Một bầu phong nguyệt vô biên

Nước non sơn cước mọi miền mọi hay

Chiều tà ác lặn non tây

Trăng in mặt nước cỏ cây tần ngần

Dạo chơi khắp hết xa gần

Mường Khương,Bát Xát mọi phần mọi xinh

Dạo chơi nước biếc non xanh

Lao Chải,Tà Phìn,Mường Hum ra vào

Bắc Hà phiên chợ non cao

Rượu ngô Bản Phố,hoa đào SaPa

Đường thẳng lối vào đền Mông Sến

Sang Bảo Hà lên đến Tân An

Hôm nay giáng lễ đàn tràng

Khuông phù đệ tử an khang thọ trường

0966.413.666
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Bạn muốn xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng?