Trên Ba Bông dưới lại Thác Hàn,

Ai lên Phong Mục lại sang đồi chè

Đền thờ trướng rủ màn che

Có tiên cô tám hái chè trên non

Lắng nghe chim hót véo von

Có tiên cô tám hái chè non trên ngàn

Lá chè làm thuốc làm thang

Búp chè trị bệnh trần gian cô cứu người

Khô cằn cô lại cho tươi

Tay cô vun xới cho đời nở hoa

Đầu non thỏ lặn ác tà

Lẵng hoa cô quảy đường xa đi về

Gập ghềnh trăm suối ngàn khe

Thác Hàn ,Phong Mục lối về Đền Cô

Đồi Chè ,cây thị nhấp nhô

Lối sang Cẩm Thủy lối vô Đò lèn

Minh Tân phố Đò Lèn tên đặt

Phủ Hà Trung là đất Thanh hoa

Có Cô Tám Thượng hay là

Nơi gần kính trọng nơi xa lai hàng

Chốn đền Hàn cô vào khâm mệnh

Mẫu ban quyền cô được quản cai

Vào ra áo thắm thơ bài

Tay đeo vòng bạc chân hài thêu hoa

Cô cất giọng mường giọng mán reo ca

Líu lô giọng thổ ngân nga giọng mèo

Rừng già ,nước chảy suối reo

Cây xanh rẽ lối ,đường đèo quanh co

Ai thời có phúc cô cho

Có tâm cô độ ấm no đời đời

Hôm nay cát nhật lương thời

0966.413.666
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Bạn muốn xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng?