Pháp vân Pháp vũ uy nghi

    Pháp lôi Pháp điện hộ trì bốn phương

    Tướng thiên cung mũ đồng áo sắt

    Lốt thủy tề năm sắc phi phương

    Thỉnh mời bát lộ sơn trang

    Bên thời thập nhị tiên nương chầu vào

    Các bá quan cơ nào đội ấy

    giáng bản đền lừng lẫy uy nghi

    Thổ Công Thổ Địa thần kỳ

    Ngoại Giang hà Bá sơn kỳ thần linh

    Sắc cẩn thỉnh thiên binh lưc sĩ

    Ngũ Hổ thần vạn vị hùng binh

    Thỉnh mời liệt vị bách linh

    Binh tùy binh bộ cùng binh bản đền

    Phép tự nhiên thiên trù tống thực

    Thập biến thiên vạn ức hà sa

    Nam mô tát phạ đát tha nga đa phạ rô chỉ đế. (*)

    Án, tam bạt ra, tam bạt ra hồng

    án tông tông tông tông tông thủy luân nhũ hải

    Biển trần trần sái sái giai trung

    Nhất nghị lục cúng viên thông

    Ân cần phụng hiến công đồng như lai

    Nguyệt vân lai cầu an bảo tọa

    Đại từ bi hỷ xả chi tâm

    Cứ trong một tháng đôi tuần

    Dâng hoa cúng quả trầu trăm tuổi già

    Hội tam đa , trình tương ngũ phúc

    Độ cho đồng hưởng lộc trường sinh

    Thỉnh mời Phật giáng lưu ân

    Thần giáng lưu phúc thiên xuân thọ trường

    (*) đây là câu chú của nhà Phật nên tôi ko bit là có chính xác hay ko

 

Nhờ phép lực thần thông quảng đại

Phúc tụ về ách hại tống đi

Ơn trên đội đức đan trì

Xuân an cát khánh hạ chi tiến tài

0966.413.666
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Bạn muốn xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng?