Tư tắc thời đinh mạt kiếp

Vận thuộc hạ nguyên

Thần nhân giao tiếp

Thiên cổ hãn truyền

Phi loan khai hoá

Giáng bút thành thiên

Sử nhân tụng độc

Sử nhân giáng tuyên

Quãng vị khuyến hoá

Quãng vị ấn thuyên

Duy thiên sanh nhân

Dĩ nhân thành thiên

Thứ cơ vô thiển

Thượng kỳ miễn chiên

Hạnh vật tiết mạng

Vật vị u huyền

Khả ố giả, thi chi sở ngôn, vị thường bất thiện

Chung chi sở hành, nải đại bất nhiên

Nghi phi thị Thánh

Nghi phi thị Tiên

Nghi thị vọng tác

Nghi thị vọng biên

Thử đẳng tộ trạng

Bất thăng số yên

Duy kỳ hữu chí chư sinh

Tịch triêu tụng động

Di đạo tương phu

Di tình tương đốc

Như thần kỳ lâm

Giới nhi cảnh phúc

0966.413.666
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Bạn muốn xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng?