Bản văn: Lục Cung Công Chúa Văn

Bùi Đức Thanh
08/07/2017

Lục tía lam chàm sắc phục y

Cung Quảng, Linh Tiêu cảnh đan trì

Tiên mệnh giáng sinh non xứ Lạng

Chúa hiển anh linh pháp uy nghi

Miễu:

Tích truyền lưu tự khi vạn cổ

Hữu Lũng ngàn Tiên Chủ giáng sinh

Vốn xưa giá ngự thiên đình

Đệ Lục Công Chúa anh linh hiển hào

Chốn cung Quảng thiên tào thụy khí

Điện Linh Tiêu ngọc thủy, kim sơn

Chín tòa cao ngất nhơn nhơn

Vạn Hoa Vương Mẫu thượng đường cửu thiên

Ra chỉ lệnh quần tiên thắng hội

Thổng cách:

Triệu ba ngàn chín vạn cung tiên

Tòa trên Vương Mẫu chỉ truyền

Lạng Sơn, Hữu Lũng ấy miền hoang vu

Dân thôn bản trung du khốn khó

Nếp văn minh chưa có bao nhiêu

Rừng hoang ác thú xà, điêu

Sài lang, hổ báo hại điều dân thôn

Kíp cần bậc thánh tôn khai sáng

Vậy ai nguời cáng đáng sự thiên

Nam Tào, Bắc Đẩu tâu lên

Đệ Lục Công Chúa khuôn duyên vẹn tròn

Phú bình:

Trước giáo hóa dân thôn bản hạt

Sau tu hành đắc mãn phương viên

Mẫu Vương thuận ý ban truyền

Chuẩn y công chúa giáng miền Lạng Sơn

Báo mộng triệu gia môn Trần thị

Điềm xà tinh đích thị anh thư

Non ngàn mây bạc nhởn nhơ

Mồng mười giáng hạ đúng vừa tháng năm

Phú chênh:

Tròn bóng nguyệt đêm rằm khôn sánh

Nhác hình tiên ngỡ cánh quỳnh hương

Làu làu ngọc tuyết phô hương

Má đào môi hạnh khác thường nhân gian

Tiên nhạc khí lừng vang dậy đất

Huệ hương nồng phảng phất mười phương

Phúc lành đưa tới Trần đường

Chúng dân thôn bản líu lường bảo nhau

Phú rầu:

Ấy mãn sự sở cầu như ý

So ngọc vàng phú quý nào hơn

Thỏ lên ác lặn mấy cơn

Thoi đưa thấm thoát vừa tròn tuần trăng

Song thân những ân cần chăm sóc

Nết thương yêu gấm vóc lụa hoa

Một phen náo động phòng hoa

Công nương chẳng thấy gần xa nơi nào

Phú nói:

Song thân những lòng nao ruột rối

Gọi gia nhân thẳng lối lên non

Tới nơi nghe tiếng thất hồn

Hổ gầm vượn hú chim muông thú rừng

Dân thôn bản hãi hùng lo sợ

Mới bảo nhau cứu trợ công nương

Chợt nhìn thấy chuyện phi thường

Voi quỳ làm kiệu hổ nằm làm ngai

Vượn tấu nhạc hươu nai ca vũ

Đủ muôn loài cầm thú phục tâm

Bấy giờ truyền tụng sơn lâm

Thần tiên giáng thế sơn dân ơn nhờ

Nỗi lo sợ sài lang hổ báo

Khiến miếng cơm tấm áo điêu linh

Ngày nay no ấm thanh bình

Ơn Người khai mở đường lành cứu dân

Cờn:

Khuyến dân bản chuyên cần chăm bẵm

Lúa ngô cùng khoai sắn ruộng nương

Nón chiêng che nắng che sương

Lá chàm nhuộm vải, tre bương làm nhà

Trâm kiềng bạc hài hoa xà tích

Điệu hát then pí noọng tính ưa

Hãm cách:

Hòa hài phong vũ gió mưa

Bản Nùng no ấm được vừa ba đông

Tiên mãn hạn thiên cung phản giá

Tiết hạ tuần tháng chín đôi mươi

Loan xa hạc giá tái hồi

Cõi trần nhung nhớ bồi hồi cảm thương

Thung huyên luống sầu vương giọt lệ

Cảnh rừng chiều bóng xế non tây

Dồn:

Phép tiên linh ứng khôn thay

Mối xông phần mộ vừa đầy gò cao

Sắc bốn chữ hiển vào ngọc túc

Bốn chữ vàng Chầu Lục Cung Nương

Thôn dân thấy sự phi thường

Lập đền phụng sự khói hương một niềm

Nhờ ơn Chúa khắp miền no ấm

Nhà nhà đều hòa thụân âu ca

Phúc lai hưởng thiên niên vạn cổ

Yên dân lành muôn thủa đội ân

Kính thành giãi tỏ chân tâm

Tấu xin bốn chữ: thiên xuân thọ trường

Canh:

Nam mô hộ quốc nhân vương bồ tát ma ha tát

0966.413.666
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Bạn muốn xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng?