Cung Quảng, Linh Tiêu cảnh đan trì

Tiên mệnh giáng sinh non xứ Lạng

Chúa hiển anh linh pháp uy nghi

Miễu:

Tích truyền lưu tự khi vạn cổ

Hữu Lũng ngàn Tiên Chủ giáng sinh

Vốn xưa giá ngự thiên đình

Đệ Lục Công Chúa anh linh hiển hào

Chốn cung Quảng thiên tào thụy khí

Điện Linh Tiêu ngọc thủy, kim sơn

Chín tòa cao ngất nhơn nhơn

Vạn Hoa Vương Mẫu thượng đường cửu thiên

Ra chỉ lệnh quần tiên thắng hội

Thổng cách:

Triệu ba ngàn chín vạn cung tiên

Tòa trên Vương Mẫu chỉ truyền

Lạng Sơn, Hữu Lũng ấy miền hoang vu

Dân thôn bản trung du khốn khó

Nếp văn minh chưa có bao nhiêu

Rừng hoang ác thú xà, điêu

Sài lang, hổ báo hại điều dân thôn

Kíp cần bậc thánh tôn khai sáng

Vậy ai nguời cáng đáng sự thiên

Nam Tào, Bắc Đẩu tâu lên

Đệ Lục Công Chúa khuôn duyên vẹn tròn

Phú bình:

Trước giáo hóa dân thôn bản hạt

Sau tu hành đắc mãn phương viên

Mẫu Vương thuận ý ban truyền

Chuẩn y công chúa giáng miền Lạng Sơn

Báo mộng triệu gia môn Trần thị

Điềm xà tinh đích thị anh thư

Non ngàn mây bạc nhởn nhơ

Mồng mười giáng hạ đúng vừa tháng năm

Phú chênh:

Tròn bóng nguyệt đêm rằm khôn sánh

Nhác hình tiên ngỡ cánh quỳnh hương

Làu làu ngọc tuyết phô hương

Má đào môi hạnh khác thường nhân gian

Tiên nhạc khí lừng vang dậy đất

Huệ hương nồng phảng phất mười phương

Phúc lành đưa tới Trần đường

Chúng dân thôn bản líu lường bảo nhau

Phú rầu:

Ấy mãn sự sở cầu như ý

So ngọc vàng phú quý nào hơn

Thỏ lên ác lặn mấy cơn

Thoi đưa thấm thoát vừa tròn tuần trăng

Song thân những ân cần chăm sóc

Nết thương yêu gấm vóc lụa hoa

Một phen náo động phòng hoa

Công nương chẳng thấy gần xa nơi nào

0966.413.666
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Bạn muốn xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng?