Phú nói:

Song thân những lòng nao ruột rối

Gọi gia nhân thẳng lối lên non

Tới nơi nghe tiếng thất hồn

Hổ gầm vượn hú chim muông thú rừng

Dân thôn bản hãi hùng lo sợ

Mới bảo nhau cứu trợ công nương

Chợt nhìn thấy chuyện phi thường

Voi quỳ làm kiệu hổ nằm làm ngai

Vượn tấu nhạc hươu nai ca vũ

Đủ muôn loài  cầm thú phục tâm

Bấy giờ truyền tụng sơn lâm

Thần tiên giáng thế sơn dân ơn nhờ

Nỗi lo sợ sài lang hổ báo

Khiến miếng cơm tấm áo điêu linh

Ngày nay no ấm thanh bình

Ơn Người khai mở đường lành cứu dân

Cờn:

Khuyến dân bản chuyên cần chăm bẵm

Lúa ngô cùng khoai sắn ruộng nương

Nón chiêng che nắng che sương

Lá chàm nhuộm vải, tre bương làm nhà

Trâm kiềng bạc hài hoa xà tích

Điệu hát then pí noọng tính ưa

Hãm cách:

Hòa hài phong vũ gió mưa

Bản Nùng no ấm được vừa ba đông

Tiên mãn hạn thiên cung phản giá

Tiết hạ tuần tháng chín đôi mươi

Loan xa hạc giá tái hồi

Cõi trần nhung nhớ bồi hồi cảm thương

Thung huyên luống sầu vương giọt lệ

Cảnh rừng chiều bóng xế non tây

Dồn:

Phép tiên linh ứng khôn thay

Mối xông phần mộ vừa đầy gò cao

Sắc bốn chữ hiển vào ngọc túc

Bốn chữ vàng Chầu Lục Cung Nương

Thôn dân thấy sự phi thường

Lập đền phụng sự khói hương một niềm

Nhờ ơn Chúa khắp miền no ấm

Nhà nhà đều hòa thụân âu ca

Phúc lai hưởng thiên niên vạn cổ

Yên dân lành muôn thủa đội ân

Kính thành giãi tỏ chân tâm

Tấu xin bốn chữ: thiên xuân thọ trường

Canh:

Nam mô hộ quốc nhân vương bồ tát ma ha tát.

0966.413.666
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Bạn muốn xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng?