Quản cai Lục giới thần thông

Phép thiêng ứng hiện ra đồng tối anh linh

Đấng thần tiên thiên đình nhất phẩm

Quyền tối cao uy lẫm Linh Tiêu

Chân tu lục giới đều yêu

Chư thần kính mộ sớm chiều ngợi ca

Cũng có lúc vào ra cửa Khuyết

Khi thừa nhàn yến tiệc ban công

Chữ rằng sắc sắc không không

Thụ thừa Phật Pháp mênh mông chẳng rời

Trải nhiều kiếp nhiều đời hiếu hạnh

Chịu trăm bề ấm lạnh hàn vi

Đức tu dưỡng tính kiên trì

Vẹn đường lục đạo từ bi căn lành

Ngọc Đế hiệu xưng danh thiên giới

Các thần tiên ba cõi phải theo

Thơ ca phú vịnh tuồng chèo

Viết về Ngọc Đế kính yêu một lòng

Trên Thiên giới chí công chí hảo

Chủ quần tiên xiêm áo sắc vàng

Nức danh hai tiếng Ngọc Hoàng

Độ cho trăm họ nhân gian cát tường

Con bái thỉnh Trung Ương Ngọc Đế

Ngài quản cai Chín Bệ Thiên Dinh

Quản cai hai chữ Tử, Sinh

Cho nhân gian được thái bình dài lâu

Hầu ngài có Nam Tào, Bắc Đẩu

Dưới đó là quan mẫu Đương Cai

Cùng ngài Bản Cảnh không sai

Thiên binh thiên tướng dũng oai hộ tùng

Vậy có thơ rằng:

Uy quyền bậc nhất điện Linh Tiêu

Cửa khuyết vào ra vẫn sớm chiều

Ngọc Hoàng Thượng Đế người nhân đức

Lục cõi Tam Thanh mãi kính yêu

Xe loan thánh giá hồi cung

0966.413.666
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Bạn muốn xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng?