Hương một triện lòng thành dâng tiến

Cung thỉnh mời Ông Chín Cờn Môn

Khâm thừa thượng đế chí tôn

Sai Ông Hoàng Chín Cờn Môn giáng trần

Trên chín bệ cao thâm võng cực

Dưới bách thần mộ đức kinh luân

Cù lao chín chữ quần thần

Sinh ông Hoàng Chín kinh luân gồm tài

Văn thơ phú sánh ngài Đỗ Lý

Võ lược thao cái thế Tôn Ngô

Cung tên mã thượng giang hồ

Tuổi vừa đôi tám đăng khoa triều đình

Bẩm sinh thành công minh chính trực

Quyết về đời ra sức lược thao

Gặp cơn sóng gió ba đào

Mười hai cửa bể sớm chiều xông pha

Cửa Cờn Môn dựng cờ soái lĩnh

Lệnh ông truyền nghiêm chỉnh ba quân

Một lòng vì nước vì dân

Trấn an cửa bể dẹp quân bạo cường

Ông mở đường dân an quốc thái

Dùng phép màu cứu độ nhân sinh

Muôn dân hưởng phúc an lành

Nêu cao khí tiết oai danh muôn đời

Nước dù cạn công người không cạn

Đá dẫu mòn gương sáng còn soi

Anh linh lưu dấu muôn đời

Cửa quan rộng mở cứu người hữu nhân

Ngẫm cơ tạo xoay vần sống thác

Hãy tu đi rồi đẻ ngày mai

Xưa nay sinh hoá ở đời

Ông Hoàng giáng thế cứu người tồn sinh

Phật hữu tình từ bi phổ độ

Quyết lánh đường có có không không

Làm nên thiên tứ đỉnh chung

Cho người có đức có công đó mà

Chữ tu dưỡng gương nga vằng vặc

Bóng soi người hữu đức hữu nhân

Lánh đường đạo tặc tham sân

Tu nhân tích đức ngàn năm vẫn còn

Đức nhân sánh càn khôn vũ trụ

Công ơn người muôn thuở không phai

Nhang thơm dâng trước tiền đài

Nhớ ngày Ông Chín ra đời cứu dân

Tiết trùng cửu quy thần hạc lánh

Nhớ ơn ngài dâng cánh hương hoa

Rượu quỳnh rót chén Đồ tô

Chúc Hoàng muôn tuổi đề thơ hoạ vần

0966.413.666
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Bạn muốn xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng?