Hương một triện lòng thành kính  tiến

Cung thỉnh mời Hoàng Chín Cờn Môn

Cửu trùng ngọc bệ chí tôn

Khâm sai Hoàng Chín Cờn Môn giáng trần

Trên chín bệ cao thâm võng cực

Dưới bách thần mộ đức kinh luân

Cù lao chín chữ quần thần

Sinh Ông Hoàng Chín võ văn toàn tài

Văn thơ phú so tài Đỗ - Lý

Võ lược thao cái thế Tôn Ngô

Cung tên bẩm trí giang hồ

Tuổi vừa đôi chín đăng khoa Triều đình

Nỗi bất bình nhân dân cơ cực

Quyết vì đời ra sức lược thao

Chinh y đã nhuộm máu đào

Mười hai cửa bể sớm chiều xông pha

Cửa Cờn Môn dựng toà soái lĩnh

Lệnh Hoàng truyền nghiêm chỉnh ba quân

Một lòng vì nước vì dân

Trấn an cửa bể dẹp quân bạo cường

Quyết mở đường dân an quốc thái

Dựng cơ đồ vạn đại dân sinh

Cho dân được hưởng phúc an lành

Nêu cao khí tiết oai linh để đời

Nước dẫu cạn công người không cạn

Đá dẫu mòn gương sáng còn soi

Bể Nam thơm mãi muôn đời

Cửa Cờn rộng mở cứu người hữu nhân

Ngẫm cơ tạo xoay vần sống thác

Tóc xanh rồi đầu bạc sớm mai

Ngẫm câu sinh hóa ở đời

Sinh sao cho đáng nên người mới sinh

Phật hữu tình từ bi tế độ

Quyết lánh đường có có không không

Dẫu rằng thiên tứ đỉnh chung

Thác rồi không lại hoàn không đó mà

Chữ tu tỉnh gương nga vằng vặc

Bóng soi người hữu đức hữu nhân

Hay gì đạo tặc tham sân

Nhuộm thơ tam nghiệp nghĩa nhân không còn

Đức nhân sánh càn khôn vũ trụ

Công ơn người muôn thủa không phai

Nhớ ngày mùng chín, tháng hai

Là ngày sinh Thánh ra đời cứu dân

Tiết trùng cửu quy thần hạc lánh

Nhớ ơn Người dâng kính hương hoa

Rượu quỳnh rót chén đồ tô

Chúc Hoàng muôn tuổi họa thơ mấy vần:

 

0966.413.666
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Bạn muốn xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng?