Tam Thế Thực Lục Giáng Bút Chơn Kinh

 

Thánh Thị Ngọc – Đé Ly Trung Nữ

Thanh tiêu hồng nương thị thánh tự

Thánh ty chức chưởng Tam – Thiên – Môn

Thánh muội thông linh liệt tiên thự

Song song quỳnh uyên ty muội hoa

Thần hôn linh – tiêu không thị ngự

Nhứt tâm duy hiếu đaọ vô khuy

Võ lộ thân thừa thiên đê sở

Sinh bình hiếu hữu thiên tinh quang

Hướng lai tỉ muội cọng thừa hoan

Dao Trì vương Mẫu thọ bí quyết

Thiếu niên đắc đạo Tây – Hà – Giang

Điện thượng ti luân truyền ngọc dụ

Đinh trung long hổ luyện kim đơn

Bàn đào hội thượng hiến đơn dược

Đế quân sắc lịnh tuyển tiên ban

Thánh thị cung nga liệt đệ nhị

Đế quân gia ban Hồng - Ngọc - Sứ

Nhứt tâm hiếu hữu dĩ tương đôn

Thập nhị Tiên – Nương giai hộ thị

Hữu thời phụng chỉ mịch vân du

điện bá lôi sư tuỳ chỉ sứ

Luân hồi sánh hoá ảo gia chân

Chung thuỷ U minh nguyền nhứt lý

Phạm gia tiền thế tích thiện duyên

Thành tâm kỳ đảo thiết trai diên

Luân đao nhất quả hiệp các mộng

Sắc giáng nhị tự Khai - Hồng – Liên

Trinh bạch thử tâm trung bất cải

Phạm gia hữu đạo lưỡng chú toàn

Tam tinh phụng mạng, lai tương hữu

Hoá thời thượng dĩ thánh vân Tiên

Hậu trí đế quân vạn thọ tuyết

Thất thủ ngọc bôi nhứt giác khuyết

Bách quan khâm phụ trắc giáng thư

Sắc giáng nhị tự phi tiền nghiệp

Sự thân hiếu đạo lạc vu vi

Túc nhơn phụng dự Đào – Lang Kiết

Tiền nhâm cựu truyện lưỡng phi ngoa

Vân Cát trí kim tồn trinh liệt

Quy lai vô nại thái song mang

Phiêu phiêu thừa phong lai đế bàng

Ngọc trục phi khan châu vị đạo

Cảnh đài khải thị mặc do hương

Giang sơn cựu xứ trùng du lãm

Thảng Thảng thanh cù hiểu mộ trang

Hậu cổn phù sinh niên vị quan

Tức nhơn nguyên thị tích Đào – Lang

Thí tượng tùng tiên sổ nhứt biến

Bất giác hoá thân di tam chuyển

Tất sanh báo đáp tứ thân ân

Chỉ thữ hiếu tâm chung bất biến

Linh thanh hách trạc văn kinh kì

Tứ phương uý hoài lập miếu điện

Ngọc – Hoàng án hạ lịnh chỉ truyền

Sắc phong Liễu Hạnh trấn nam điện

Học đắc trường sinh bất lão đơn

Nhứt gian vị đạt thiện đầu quan

Đại trấn oai linh thiên đế nộ

Sắc lịnh tiền hậu trung tam quan

Thi pháp giải trừ biển hiện nhị

0966.413.666
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Bạn muốn xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng?