Thử hậu quy Y Thái - Lạng – Sơn

Hộ quấc tỷ dân linh ứng trứ

Lịch triều sắc tặng điệp ân ban

Toán lai hoá sanh lý phi ảo

Tiểu Kiếp nan đào nhứt đại tạo

Tiên nhơn phật quả phỉ nang cầu

Như hà vô quý sinh nhơn đạo

Nhứt chân kính nghĩa trạm linh đài

Vạn thiện căn nguyên hoàn chí bửu

Phổ nguyện thế nhơn thính thánh nhơn

Lộ lôi ẩn ngụ vô ngôn giáo

 

Trong cuốn nhớ nghĩ chiều hôm , ông Đào Duy Anh có kể câu chuyện ở một thiên đàn tại Nam định từ sau năm 1908, có tổ chức buổi cầu giáng bút, các buổi cầu này thường có nhiều người cũng không thuộc hàng đệ tử để xem có thực đức Mẫu linh thiêng không .  Ông Mai Toàn Xuân , một vị quan lâu nay vẫn bán tín bán nghi , liền cho đưa lễ vật đến để xin lời huấn dụ . Người mà ông sai mang vật đến để xin đã được dặn trước là không được nói tên họ , để thử xem thật giả thế nào. Người cầm bút cũng hoàn toàn bỡ ngỡ, không ngờ lời giáng bút đầu tiên của Mẫu, lại là lời thơ gọi thẳng tên của họ Mai :

 

Đầu cành mai mới điểm hoa

Non sông bốn bể đâu mà chẳng xuân

 

Tất cả mọi người tham dự đều không hiểu thể, sau mới vỡ lẽ , thì đều ngạc nhiên, tâm phục khẩu phục Ông Đào Duy Anh , còn kể thêm rằng một vị khác ở Nam định là ông Bùi Đằng Đoàn cũng phải kinh sợ vì trường hợp tương tự . Thánh mẫu đã gọi hẳn tên Bằng Đoàn trong lời giáng bút đầu tiên . Hiện tượng giáng bút này rất quen thuộc trong nhiều sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân ta ở khắp nơi

0966.413.666
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Bạn muốn xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng?