Cảnh thư đường văn

Sưu Tầm
08/07/2017

 

Xe phượng từ vâng sắc Ngọc Hoàng
Giáng sinh Lê thị dấu thiên hương
Hây hây mặt ngọc phô nền trắng
Rỡ môi son ánh nhị vàng
Hiển hách đã vang trong phủ nghĩa
Anh linh nổi tiếng chống Sòng-Sơn
Từ vâng ngọc ấn gia phong tặng
Náo nức xa gần khắp bốn phương
Miễu cách:
Cảnh thư đường thanh phong ngoạn tuyệt
Thuở ba dương trong tiết thiều quang
Nhân khi nhàn hứng triều dương
Vậy bèn ngẫm ngợi sự nàng thần tiên
Trên thượng thiên vừa ngày mở yến
Vua Ngọc Hoàng chính điện Linh Tiêu
Lưỡng van văn vũ thần liêu
Sân đan chaaos chới tiêu điều thung dung
KhúcNamcũng thôi khoan lại giục
Nhục lừng vang tiếp tục uy nghi
Tiệc bày hoa hạc đan trì
Phương chương vẻ bích lân phi thức hồng.
Vị tiên cung thiên nga ngọc nữ
Chén thọ trường thứ tự quỳnh tương
Có chầu cách điệu dịu dàng
Qùy dâng Thượng đế chén vàng
Trước năm mây vua cha kíp giận
Nổi lôi đình một trận ai đang
Tinh phi hỏa tốc vội vàng
Ngự truyền Bắc Đẩu phê nàng giáng sinh
Cảnh địa linh Nam Sơn, Phủ nghĩa
Thổng cách:
Giữa hiện thiên An Thái xã danh
Họ Lê nổi dấu trâm anh
Cải về Trần thị phúc lành thư hương
Nguyệt tròn gương gió vàng hiu hắt
Quế đưa hương ngào ngạt gần xa
Mãn tuần bèn tỏ Hàng Nga
Đã đem đức trọng sinh ra trưởng thành
Tóc mây xanh mày ngài mặt ngọc
Tụ da ngà chân chuối hài hoa
Hình dung cá lận chim sa
Ví so quốc sắc ắt là không sai
Qua mười hai hai tới tuần tam ngũ
Kết duyên hợp lành hợp ngụ bản hương
Nay mừng phấn lược bén hương
Ai xui nguyệt lão tơ vương nên trời
Vừa lo đôi gối chăn đệm chiếu
Xãy ra triều tây liễu đào đông
Chửa cam chút nghĩa tương phùng
Gian nan nữ phụ sàng dồng bao đành
Tuổi xuân xanh tới tuần tam thất
Để thung huyên phút ngắt trần duyên
Giờ Dần, mùng ba, tháng Thìn
Bình cách:
Xe loan sớm lánh cõi tiên ai tường
Ấy ai làm đêm thương ngày nhớ
Chảng ngỡ là để nọ hya nên duyên
Lang quân luống những đeo phiền
Thung huyên nào biết mấy phen thảm sầu
Tưởng quạn đau ruột tằm vấn vít
Lệ ngọc tuôn thánh thót thánh tha
Than rằng phách nguyệt hồn hoa
Âm dương xa cách dễ hòa biết hay.
Phượng lên mây ngự giá về cửa ải
Mảng tử quy khắc khoải lòng tơ
Quải người hay tạo hóa cơ
Vì đâu nên nỗi sinh cơ nhường này
Rày thánh đã cũng mây các nguyệt
Có hay lòng thảm thiết này chăng
U minh tuy đã khác hằng
Tính thiêng xong đã dùng dằng nhớ quê
Lại hiện về thăm thung huyên nhé
Dặn lang quân cặn kẽ trước sau
Thăm thôi lại bướ xuống lầu
Thần thông biến hóa hay đâu là người
Phú chênh:
Trải đòi nơi nước non chơi dạo
Tìm đâu là cảnh hảo địa linh
Thanh Hoa sơn thủy hữu tình
Long chiền hổ nhiễu đất lành tự nhiên
Mạch chi huyền hải hà chúng tứ
Được xứng tình hữu thú mừng thay
Trăm hoa đua nở sánh bày phong quang
Chống Đồi Ngang cũng nới Phố Cát
Có một bầu gió mát trăng thanh
In đồ bát cảnh rành rành
Lầu Tân há sánh, thị thành khôn so
Trúc líu lo bách tùng đàn suối
Chim đành hanh phượng ruổi loan ca
Giữa đường
Chính sứ người qua
Biến lên chân tính hiện ra bán hàng
Trà ngũ tiên nem phượng chả lân
Phú dầu:
Đòi nơi la liệt bát chân
Phô trương quý vật kỳ tân mọi mùi
Thêm có đôi hồng nhan thể nữ
Việc trong ngoài gìn giữ trước sau
Nhân gian khôn biết cơ màu
Nào ngờ người thế hay đâu là thần
Khách thời nhân ai ai nấy nấy
Hình dung tốt tốt tươi tươi
Dễ xui chuyển thế nhiều nhời hoa giăng
Chốn cát đằng đã đành chờ gió
Trải chi nhời nó khó mà kiêng
Lại thay hoa nở tháng Giêng
Bướm qua cành ngọc, ong nghiêng nhị vàng
Khi buồn nươn câu lan tựa ngọc
Ngụ tính tình đàn đọc say sưa
Ngợi ca vịnh phú ngâm thơ
Tập tành tiếng trúc tiếng tơ âm thầm
Thổi quyển trầm thánh tha thánh thót
Hát nói:
Gẩy đàn tranh bẻ bót bẻ bai
Nhạc âm nhường lọt bên tai
Dẫu lòng vàng đá dễ ai cầm đành
Sự yến oanh nhều nhời quấn quýt
Trải chi nhời hoa nguyệt ong bay
Bây giờ chúa mới ra tay
Kẻ mà sự thế còn hay dông dài
Xá chi ai kẻ đi người lại
Chẳng lánh phòng thời phải sa cơ
Say sưa ong bướm vật vờ
Bận chân vì nhện vướng tơ dịu dàng
Sự phi thường mới hay từ đấy
Khắp gần xa đâu đấy uy linh
Có phen vào Nghệ An kinh
Gặp người Kẻ Sọc đông thành kết duyên
Chẳng xe cũng mắc vì nơi tơ hồng
Dốc một lòng nữ công nữ tắc
Việc tề gia cơ mực đảm đang
Trong ngoài sắp đặt sẵn sàng
Đạo tòng đã tỏ nhường gương lầu lầu
Trước chí sau thủy chung như nhất
Vẹn mười nguyền chẳng nhặt mỗ phân
Hôm mai chuyên việc tảo tần
Tấm lòng thành kính mười phần thảo ngay
Một nhà vầy lan lân huệ huệ
Dòng dõi thêm đan quế hây hây
Mảng vui anh yến sum vầy
Nào hay con cạo ra xoay vần
Dẫu nhắc cân thăng bằng chửng xứng
Chớ thời đành đeo đẳng làm chi
Cùng nhau tự thuở vu quy
Chứ từng ai đã bấc chì đến ai
Nghĩ đến duyên sánh trời dài đất rộng
kíp thắm sao bống chốc thờ ơ
Còn luyện:
Ai làm cho ngó lìa tơ
Hiền đâu lại để con thơ ấu trùng
Phật cưỡi rồng trăm trăm ước mãn
Bỗng vui chúng để đoạn sầu tây
Tưởng tằng chẳng thẹn gió mây
Ai hay phút nhớ phút khuây chẳng ngờ
Tạo hóa cơ khi doanh tri trắc
Nào hay là thị sắc thị không
Ắt là kiếp trước chưa xong
Ấy nên mới phải lụy vàng trần ai
Có phen lại về nơi cảnh cũ
Lối mân đào càng cũ càng say
Tưởng rằng tiếng vẳng tin chầy
Âm dương nhỡn nhục nào hay định nhầm
Hãy còn chữ tọa dâm phúc thiênh
Đã ra tay ứng biến chẳng tha
Vãi lai dù trẻ dù già
Nhơn nhơn nhiều nỗi oan gia khôn phòng
Biến lạ lùng nhiều người oan khác
Ai ai đều nhớn nhác sợ kinh
Kiểu dương:
Tiếng đồn dạy khắp kinh thành
Rằng Đồi Ngang có chúa tinh hại người
Chiếu khải thôi ngự đình kíp giận
Nổi lôi đình một trận ai đang
Phép như phong hỏa dậy giàng
Sai binh mã tới Đồi Ngang tiễu trừ
Súng kể sư trăm đều đủ giọn
Vang lừng nhường chuyển động thiên lôi
Miễu từ phụng sự mấy nơi
Truyền đem lửa đốt một thôi đùng đùng
Tuy có phép thần thông cái thế
Song nhất hoàn man chế Thái Sơn
Làm thinh thẳng bước giận hờn
Trắc rằng sao nỡ một cơn nhường này
Ngỡ thế hay lòng vầy ấy nhẽ
Chẳng ngờ là lấy thế lấy uy
Oan gia đành để lo chi
Đàm làm kẻo giận có khi xem nhờn
Đức hiếu sinh đội ơn Thượng đế
Pháp uy linh cứu tế sinh linh
Bể đào chưa tắt tăm kình
Đến khi vùng vẫy dễ kinh dờn dờn
Lại dấy cơn ra up thảm khốc
Nhiễu nhương dân than khóc ỏi tai
Trẻ già chẳng sót một ai
Càng ngày càng một ra oai báo thù
Sự đảo cờ làm sao cho thấy
Hãm cách:
Bèn mấy làm bản tấu ngự qua
Rằng đền thờ chúa Tiên nha
Tự khi lãnh thánh phôi pha đến rầy
Cá vạ lây cháy thành sông vũng
Đâu đâu đều hoảng khủng kêu ca
Cuwuar trùng doãn ý lượng gia
Lập đền tự sự kẻo mà hại dân
Thượng đẳng thần sắc phong chói chói
Sai quan vè cho tới Đồi Ngang
Mấy nơi cung điện sửa sang
Tàn vàng quạt phượng nghiêm trang đặt hàng
Lại phụng ban mọi đồ quốc tặng
Bảng vàng treo”Chế thắng uy nghi”
Nghìn thu sử sách còn ghi
Thập phương xíc tử đảo kỳ bình an
Tư tiết giới xuân thiên hóa nhật
Cõi Việt nam tứ bất đẳng thần
Ngưỡng trông tiên chúa gia ân
Xuân Yên, Hà Vĩ, tứ dân tôn sùng
Tang miếu vũ ức niên hương hỏa
Thuận mỹ từ muôn thuở tăng long
Thuận thiên tâm lạc đồng
Mỹ lưu phương mỹ vinh phong đời đời
Thuận mỹ hưởng xuân đài thọ vực
Chồi quê đào thơm nức chật sân
Đạo lưu chúng đẳng kim thần
Bạch tuyên tán vịnh hương vân một bài
Nguyệt giáng phúc trừ tai hạn ách
Độ từ chung hưởng lộc kỳ di
Kim thần ca tụng(biểu)thường nghi
Duy nguyện giáng lâm thi cảnh phúc.

0966.413.666
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Bạn muốn xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng?