Kiểu dương:
Tiếng đồn dạy khắp kinh thành
Rằng Đồi Ngang có chúa tinh hại người
Chiếu khải thôi ngự đình kíp giận
Nổi lôi đình một trận ai đang
Phép như phong hỏa dậy giàng
Sai binh mã tới Đồi Ngang tiễu trừ
Súng kể sư trăm đều đủ giọn
Vang lừng nhường chuyển động thiên lôi
Miễu từ phụng sự mấy nơi
Truyền đem lửa đốt một thôi đùng đùng
Tuy có phép thần thông cái thế
Song nhất hoàn man chế Thái Sơn
Làm thinh thẳng bước giận hờn
Trắc rằng sao nỡ một cơn nhường này
Ngỡ thế hay lòng vầy ấy nhẽ
Chẳng ngờ là lấy thế lấy uy
Oan gia đành để lo chi
Đàm làm kẻo giận có khi xem nhờn
Đức hiếu sinh đội ơn Thượng đế
Pháp uy linh cứu tế sinh linh
Bể đào chưa tắt tăm kình
Đến khi vùng vẫy dễ kinh dờn dờn
Lại dấy cơn ra up thảm khốc
Nhiễu nhương dân than khóc ỏi tai
Trẻ già chẳng sót một ai
Càng ngày càng một ra oai báo thù
Sự đảo cờ làm sao cho thấy
Hãm cách:
Bèn mấy làm bản tấu ngự qua
Rằng đền thờ chúa Tiên nha
Tự khi lãnh thánh phôi pha đến rầy
Cá vạ lây cháy thành sông vũng
Đâu đâu đều hoảng khủng kêu ca
Cuwuar trùng doãn ý lượng gia
Lập đền tự sự kẻo mà hại dân
Thượng đẳng thần sắc phong chói chói
Sai quan vè cho tới Đồi Ngang
Mấy nơi cung điện sửa sang
Tàn vàng quạt phượng nghiêm trang đặt hàng
Lại phụng ban mọi đồ quốc tặng
Bảng vàng treo”Chế thắng uy nghi”
Nghìn thu sử sách còn ghi
Thập phương xíc tử đảo kỳ bình an
Tư tiết giới xuân thiên hóa nhật
Cõi Việt nam tứ bất đẳng thần
Ngưỡng trông tiên chúa gia ân
Xuân Yên, Hà Vĩ, tứ dân tôn sùng
Tang miếu vũ ức niên hương hỏa
Thuận mỹ từ muôn thuở tăng long
Thuận thiên tâm lạc đồng
Mỹ lưu phương mỹ vinh phong đời đời
Thuận mỹ hưởng xuân đài thọ vực
Chồi quê đào thơm nức chật sân
Đạo lưu chúng đẳng kim thần
Bạch tuyên tán vịnh hương vân một bài
Nguyệt giáng phúc trừ tai hạn ách
Độ từ chung hưởng lộc kỳ di
Kim thần ca tụng(biểu)thường nghi
Duy nguyện giáng lâm thi cảnh phúc.

0966.413.666
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Bạn muốn xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng?