Chuyện Thờ cúng:

a)      Chùa thờ Phật

b)      Quán thờ Phật (Bụt), Nho (Khổng tử), Lão (Lão Tử)

c)      Hoàng Thành: Vua và gia đình ở (phong kiến châu Á hơi giống Đế chế La Mã Thần Thánh ở chỗ Vua là thần thánh luôn, làm thiên tử. Vua có thể phong thần, thần là do vua phong).

d)      Đàn Nam Giao: Thờ cúng Trời

e)      Miếu:

+ Điện Miếu: Vua thờ vua cha vua cụ vua ông. Trong kinh thành có Thái             Miếu, tương đương bậc với Đàn Xã tắc (bậc thần)

+ Đình Miếu: Thờ Thành Hoàng (cấp làng xã)

+ Đền Miếu: Thờ anh hùng được phong thần, kiểu đền thờ đức thánh Trần.

f)       Đàn (để cúng hơn là để thờ phụng):

+ Đàn Nam Giao: Cúng Trời .

+ Đàn Xã Tắc: Cúng thần Đất (Thái Xã) và cúng thần Nông/Ngũ Cốc (Thái Tắc).

+ Đàn Âm Hồn: Cúng hồn oan

+ Đàn Sơn Xuyên: Cúng thần Núi, thần Sông

+ Đàn Lệ cúng các thần Lệ.

Chỉ có Đàn Nam Giao (cúng trời) là vua đích thân làm lễ.

Còn Đàn Xã Tắc thì cúng thần.. Đàn xã tắc của Thăng Long có lần còn dùng để tế trời trước khi mang quân đi đánh nhau. Đàn Xã Tắc ở Hà Nội là do Tây Sơn đánh ra, Lê Chiêu Thống bỏ chạy, rồi Tây Sơn về Huế, từ đó mất đàn Xã Tắc của Thăng Long. Đến 2006 mới tìm lại được.

0966.413.666
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Bạn muốn xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng?