Địa Tiên Thánh Mẫu Văn

Thờ cúng Di Đà
08/07/2017
Địa Tiên Thánh Mẫu Văng gương loan mẫu đơn một đoá, 
Gió lay mành hương xạ thoảng đưa . 
Có chầu Nguyệt điện Tiên xưa . 
Lánh miền cõi tục phận ưa nam thành .
Kiếp giáng sinh vào nhà Lê thị . 
Cải họ Trần dấu khí Thiên hương . 
Vốn sinh có vẻ phi phương , 
Giá danh đòi một hoa Vương khôn bì .
Ngụ thai quê Phủ Dày , Thiên bản .
Phủ Nghĩa hưng là quán Sơn nam . 
Trẻ thơ chưa biết duyên phàm
Đeo kinh còn vết để làm dấu thiêng .
Tuổi tới niên cài trâm , giắt lược , 
Kết duyên lành quê phước một nơi . 
Gối chăn vừa mới quen hơi 
Ai ngờ dưới Nguyệt sảy nơi tơ hồng .
Đạo vợ chồng còn đang thương nhớ ,
Bỗng hoa hài lại giở gót Tiên , 
Giờ Dần mồng Ba tháng Thìn ,
Đôi mươi mốt tuổi rẽ duyên Trần phàm .
Ấy ai làm chăn thương gối thảm , 
Kiếp hay nguyền lãnh đạm về đâu ? 
Lương quân dạ rối đòi nao ,
Xuân huyên nào biết thảm sầu mấy cơn .
Rầy Thánh đã cung Tiên Nguyệt quế , 
Dễ xui lòng Trần thế xót xa , 
Có phen Tiên lại nhớ nhà , 
Bỗng thời Tiên ở đường xa ngự về .
Thăm bản quê hương huyên đất nước , 
Cửa nhà chồng sau trước mọi nơi . 
Thăm rồi Tiên lại ra chơi , 
Đồi Ngang - Phố Cát là nơi duyên lành .
Ca tính tình , tiếng tơ , tiếng trúc . 
Thương một người bạc Phúc dân ngây , 
Cho nên Tiên mới thử tay . 
Dễ đâu mà lánh , khôn thay mà phòng .
Sự mơ mòng thực hư nhường giới .
Lòng Trần gian mê muội biết đâu . 
Tuy rằng hồn phách nhiệm màu , 
Khuôn thiêng tích để đã lâu đến rày .
Cũng nhiều ngày cưỡi mây nương gió . ''
Vào Nghệ an sẵn có nhân duyên . 
Nước non khéo kết nên nguyền . 
Chốn thanh cảnh lịch kết duyên cũng vừa .
Ấy duyên xưa hay là nợ mới . 
Hội phi thường Thánh mới sinh con . 
Tuổi vừa ba , bốn khôn ngoan , 
Hiềm đâu Thánh để lại con cho chồng .
Chữ Sắc - Không xem thường mới biết , 
Lấy của gì là kiếp là chăng , 
Tính thiêng không ngại gió trăng . 
Ai ngờ phút hợp , phút tan nữa hoài .
Song vật nài làm chi cho khổ .
Đứng duyên lành sẵn có nhiều nơi . 
Thăm rồi Tiên lại ra chơi , 
Cây cao bóng mát là nơi giữa đường . 
Giếng âm - dương xưa nay trong sạch ,
Khi nắng mưa trợ khách đường xa . 
Đồi Ngang - Phố cát vào ra . 
Đôi khi giáp cõi Thanh - Hoa đất lành . 
Chốn cảnh thanh Tiên thường ngự đấy , 
Khách vãng lai tự ấy mới hay .
Cho nên Tiên mới ra tay , 
Một ngày khôn vái hai ngày khôn van . 
Khách thác oan phải nhiều phi mệnh . 
Bèn sai ra đội mệnh nhà Vương .
Ngữ tình kíp giận khôn lường . 
Sai binh mã tới Đồi Ngang tiễu trừ . 
Súng phá luôn vang như sấm động , 
Dấu thiêng nào dám chống Quốc uy ,
Thánh bèn ngự thiện lánh đi . 
Than rằng má phấn đâu bì trượng phu . 
Sao không xét Âm - Dương nhị lý . 
Lại ra điều lấy ý nạt nhau .

Lệnh Trời ai dám chi đâu , 
Còn ai ở Thế biết nhau sau này . 
Chốn am mây từ ngày nguy biến .
Ai còn kẻ dâng tiến đèn hương .
Nền xưa hiu quạnh tuyết sương . 
Trăng hoa giãi tỏ trăng vàng còn chen .
Các bạn Tiên về tâu Thượng Đế . 
Có Tiên chầu Thánh mẫu ngự chơi .

Đồi Ngang - Phố Cát nghỉ ngơi ,
Lầm con mắt tục ra người bạo hung . 
Đã phá tan nơi ăn chốn ở , 
Lại còn điều càn rỡ nhuốc nha ,
Ngọc Hoàng ngự chỉ phán ra , 
Đào , Lan , Quế , Huệ bách hoa mọi nàng , 
Xuống Đồi Ngang thăm chầu Tiên Thánh . 
Xem Tiên chầu đức chính ra sao ?
Phán rằng phẩm trật Thiên Tào , 
Mà sao Trần thế hỗn hào tam phân . 
Trách Thôn dân những người ở đấy , 
Sao con Trời dám lấy làm khinh .
Sơn xuyên đòi lại bách linh . 
Gia uy sẽ thử anh linh bõ bèn . 
Chớ sát hại nhân gian chi quá ,
Trời là Cha - Thiên hạ là con .
Ví dầu đua mạnh tranh khôn . 
Thời nhân gian đó ai còn dám đương ? 
Vua Ngọc Hoàng phán lời nhân thử , 
Các cung Tiên vâng cử ra đi .
Tới nơi hỏa tốc tinh phi . 
Trước thời thăm Thánh , sau thời trách dân . 
Đã yêu phần càng thêm yêu nghiệt . 
Quở dân phàm sợ khiếp hơn xưa .
Dân mong lập Điện nên thờ . 
Bách Quan đội lệnh sau xưa cho tường .
Chốn Đồi Ngang thờ chầu Tiên Thánh . 
Tự hương tàn , khói lạnh nhường nay ,
Lấy làm khuất mắt khôn hay 
Gia uy thời cũng nhiều người sợ kinh . 
Tâu Thánh minh ngự qua nhời ấy , 
Lập Đền thờ tự đấy mới yên .
Người đâu quái dị nồng nàn , 
Xót thương dân tục lầm than phải tùy . 
Sắc tức thì tặng phong Chế thắng . 
Biển vàng treo " Thượng Đẳng Tối Linh "
Muôn dân từ đấy sợ kinh , 
Mới hay phép Thánh anh linh , nhiệm màu . 
Khắp đâu đâu nức danh từ đấy , 
Ai kẻ còn dám lấy làm khinh ,
Dù lòng hiển Thánh anh linh .
Đến đâu thời đấy hãi kinh giờn giờn . 
Cũng có cơn hiền lành vui vẻ . 
Phấn điểm trang chải rẽ thanh tao .
Dù khi thất ý nơi nao , 
Dường con sư tử bào hao dậy giàng . 
Thêm đôi bà chầu Quỳnh , chầu Quế . 
Ấy là trong nghĩa đệ thân huân ,
Hôm mai chầu chực áo khăn . 
Uy nhờ Tiên Thánh có phân nồng nàn .
Rầy Mẫu đã về ngàn nhân đức . 
Quyền đôi bà xem xét trang nghiêm .
Có khi nương gió thác rèm , 
Ai nương bóng Thánh càng thêm não nùng . 
Cũng có khi quyền chung tiệm nhớ . 
Cũng có khi qua nhớ lại thôi ,
Thương khi duyên chắp phận xui ,
Ban tài , ban Lộc , ban Ngôi , ban Quyền . 
Kẻ lỗi nguyên càng thêm bầm nhỡ . 
Có lòng tin khấn khứa truyền tha .
Trọn bề bách nguyệt hồn hoa , 
Đã nên một cảnh yên hà có danh . 
Xưa Thánh chốn yên lành cùng ngự , 
Cũng từng quen Tiên nữ năm , ba
Rẩy chân xuống sợ Sa bà . 
Khuôn phù Ngọc ân , quản ba giới Thần . 
Gia uy linh cứu nhân , độ Thế . 
Trẻ cùng già ai nấy đội ơn .
Ban Tài , ban Phúc , ban Nhân , 
Phù hộ đệ tử thiên xuân thọ trường
Sưu tầm./.
 

 

0966.413.666
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Bạn muốn xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng?