Đồi Ngang - Phố Cát nghỉ ngơi ,
Lầm con mắt tục ra người bạo hung . 
Đã phá tan nơi ăn chốn ở , 
Lại còn điều càn rỡ nhuốc nha ,
Ngọc Hoàng ngự chỉ phán ra , 
Đào , Lan , Quế , Huệ bách hoa mọi nàng , 
Xuống Đồi Ngang thăm chầu Tiên Thánh . 
Xem Tiên chầu đức chính ra sao ?
Phán rằng phẩm trật Thiên Tào , 
Mà sao Trần thế hỗn hào tam phân . 
Trách Thôn dân những người ở đấy , 
Sao con Trời dám lấy làm khinh .
Sơn xuyên đòi lại bách linh . 
Gia uy sẽ thử anh linh bõ bèn . 
Chớ sát hại nhân gian chi quá ,
Trời là Cha - Thiên hạ là con .
Ví dầu đua mạnh tranh khôn . 
Thời nhân gian đó ai còn dám đương ? 
Vua Ngọc Hoàng phán lời nhân thử , 
Các cung Tiên vâng cử ra đi .
Tới nơi hỏa tốc tinh phi . 
Trước thời thăm Thánh , sau thời trách dân . 
Đã yêu phần càng thêm yêu nghiệt . 
Quở dân phàm sợ khiếp hơn xưa .
Dân mong lập Điện nên thờ . 
Bách Quan đội lệnh sau xưa cho tường .
Chốn Đồi Ngang thờ chầu Tiên Thánh . 
Tự hương tàn , khói lạnh nhường nay ,
Lấy làm khuất mắt khôn hay 
Gia uy thời cũng nhiều người sợ kinh . 
Tâu Thánh minh ngự qua nhời ấy , 
Lập Đền thờ tự đấy mới yên .
Người đâu quái dị nồng nàn , 
Xót thương dân tục lầm than phải tùy . 
Sắc tức thì tặng phong Chế thắng . 
Biển vàng treo " Thượng Đẳng Tối Linh "
Muôn dân từ đấy sợ kinh , 
Mới hay phép Thánh anh linh , nhiệm màu . 
Khắp đâu đâu nức danh từ đấy , 
Ai kẻ còn dám lấy làm khinh ,
Dù lòng hiển Thánh anh linh .
Đến đâu thời đấy hãi kinh giờn giờn . 
Cũng có cơn hiền lành vui vẻ . 
Phấn điểm trang chải rẽ thanh tao .
Dù khi thất ý nơi nao , 
Dường con sư tử bào hao dậy giàng . 
Thêm đôi bà chầu Quỳnh , chầu Quế . 
Ấy là trong nghĩa đệ thân huân ,
Hôm mai chầu chực áo khăn . 
Uy nhờ Tiên Thánh có phân nồng nàn .
Rầy Mẫu đã về ngàn nhân đức . 
Quyền đôi bà xem xét trang nghiêm .
Có khi nương gió thác rèm , 
Ai nương bóng Thánh càng thêm não nùng . 
Cũng có khi quyền chung tiệm nhớ . 
Cũng có khi qua nhớ lại thôi ,
Thương khi duyên chắp phận xui ,
Ban tài , ban Lộc , ban Ngôi , ban Quyền . 
Kẻ lỗi nguyên càng thêm bầm nhỡ . 
Có lòng tin khấn khứa truyền tha .
Trọn bề bách nguyệt hồn hoa , 
Đã nên một cảnh yên hà có danh . 
Xưa Thánh chốn yên lành cùng ngự , 
Cũng từng quen Tiên nữ năm , ba
Rẩy chân xuống sợ Sa bà . 
Khuôn phù Ngọc ân , quản ba giới Thần . 
Gia uy linh cứu nhân , độ Thế . 
Trẻ cùng già ai nấy đội ơn .
Ban Tài , ban Phúc , ban Nhân , 
Phù hộ đệ tử thiên xuân thọ trường .

 

Sưu tầm./.

0966.413.666
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Bạn muốn xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng?