Giáng Tiên Kỳ Lục

Sưu Tầm
08/07/2017

 

Sơn Nam Vân Cát Giáng Tiên Hương
Ngọc nữ Quỳnh Hoa sắc hạ phàm
Tích hiển Tây Hồ , thi họa khách
Triệu hồi Tứ Phủ loan dư hạc
Ảnh nguyệt quỳnh lâu khúc đoạn trường
Bất tử danh vang thiên hạ mẫu
Cứu dân vạn phúc vô cương

Miễu

Nam hải tích giáng tiên kỳ lục
Bắc sơn hà , anh dục tú chung
Tây hồ nguyệt lãng thanh phong
Dấu tiên Vân Cát vốn giòng Lê gia
Xã An Thái có nhà thế phiệt
Đã đời đời kiếp kiếp tu nhân
Từ đường hương hỏa phụng thân
Còn hiềm cây ngọc trước sân muộn mà
Tâm hương thấm chín tòa ngọc bệ
Sắc Quỳnh hương đệ nhị đầu thai
Hoài nhân chín tháng đủ mười
Thái công giấc quế hồn mai mơ màng
Cửu kim quyết rõ ràng trước mắt
Khúc nghê thường rạo rực sinh ca
Cửu thiên tiên nữ bách hoa
Tập bài văn võ sắp ra hai nàng
Trên chín bệ ngai vàng lồ lộ
Khúc chén quỳnh thánh chúa muôn xuân
Hồng y nương tử ân cần
Gót tiên rón rén trước sân quỳnh đài
Bỗng sơ ý tay rơi chén ngọc
Nổi lôi đình tức tốc ai ương
Thổng
Lệnh truyền sắc giáng nam phong
Tiên nga , ngọc nữ đưa đường như bay
Bóng quế rải hiên tây vằng vặc
Chốn phòng hoa sực nức hương xông
Lệnh nghiêm chợt tỉnh giấc nồng
Tin đâu Quỳnh ngọc thâm cung nẩy chồi
Vườn xuân sắc tốt tươi vẻ thắm
Nguyệt lầu lầu nhạn ngẩn ngơ bay
Song tình nét liễu hây hây
Tuyết in vẻ ngọc đắm say hương trời
Giòng Lê thị nối đời hương hỏa
Chữ vô nam dụng nữ xá chi
Cu lao dưỡng dục sớm khuya
Tính Lê Quỳnh ngọc chữ đề giáng tiên
Nền thi lễ cần chuyên sớm tối
Đức hiếu trung sáng rọi trời đông
Ngụ tình , tuyết nguyệt hoa phong
Ngũ âm , lục luật lầu thông mọi đường

0966.413.666
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Bạn muốn xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng?