Người Tuổi Thân khai trương ngày nào tốt đúng phong thủy và tài lộc ?

Khai trương, mở cửa kinh doanh là một trong những việc lớn của đời người. Để con đường kinh doanh, làm ăn thuật lợi việc lựa chọn ngày lành tháng tốt, hợp phong thủy là rất quan trọng. Vậy tuổi Thân khai trương ngày nào tốt? 

 

Chọn ngày khai trương vượng phát cho tín chủ tuổi Bính Thân (1956)

Tín chủ sinh năm 1956 Dương lịch có năm sinh Âm lịch là Bính Thân. Người sinh năm này khi có ý định khai trương, kinh doanh, làm ăn có thể lựa chọn các ngày đẹp trong năm sau đây: 

 • Vào tháng 1 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 12 Âm lịch như: 4/12, 9/12, 26/12
 • Vào tháng 2 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 1 Âm lịch như: 2/1, 10/1, 15/1, 28/1
 • Vào tháng 3 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 2 Âm lịch như: 12/2, 27/2
 • Vào tháng 4 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 3 Âm lịch như: 1/3, 5/3, 14/3, 27/3
 • Vào tháng 5 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 4 Âm lịch như: 6/4, 25/4
 • Vào tháng 6 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 5 Âm lịch như: 2/5, 16/5, 28/5 
 • Vào tháng 7 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 6 Âm lịch như: 8/6, 17/6, 27/6
 • Vào tháng 8 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 7 Âm lịch như: 2/7, 5/7, 10/7, 25/7
 • Vào tháng 9 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 8 Âm lịch như: 1/8, 12/8, 27/8
 • Vào tháng 10 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 9 Âm lịch như: 5/9, 12/9, 25/9, 28/9
 • Vào tháng 11 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 10 Âm lịch như: 1/10, 15/10, 25/10
 • Vào tháng 12 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 11 Âm lịch như: 2/11, 9/11, 13/11, 29/11

CỐT BÁT HƯƠNG THẤT BẢO DI ĐÀ - San hô đỏ (250.000đ 1bộ)

hàng thật đã kiểm định mẫu

Cam kết lá vàng 9999, bạc, ngọc trai thật

Miễn Ship tận nhà 0966.413.666

https://thocungdida.com/cot-bat-huong-that-bao-di-da-san-ho-do-100-hang-that

 

Chọn ngày khai trương vượng phát cho tín chủ tuổi Mậu Thân (1968)

Chọn ngày lành tháng tốt khi khai trương không chỉ mang ý nghĩa phong thủy mà còn giúp công việc làm ăn, kinh doanh thuận lợi. Đối với tín chủ sinh năm Mậu Thân (1968) có thể chọn khai trương vào các ngày khai trương trong năm như: 

 • Vào tháng 1 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 12 Âm lịch như: 5/12, 10/12, 25/12
 • Vào tháng 2 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 1 Âm lịch như: 2/1, 15/1, 18/1, 29/1
 • Vào tháng 3 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 2 Âm lịch như: 1/2, 23/2
 • Vào tháng 4 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 3 Âm lịch như: 2/3, 7/3, 15/3, 28/3
 • Vào tháng 5 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 4 Âm lịch như: 10/4, 26/4
 • Vào tháng 6 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 5 Âm lịch như: 3/5, 15/5, 24/5
 • Vào tháng 7 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 6 Âm lịch như: 7/6, 15/6, 28/6
 • Vào tháng 8 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 7 Âm lịch như: 2/7, 3/7, 14/7, 27/7
 • Vào tháng 9 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 8 Âm lịch như: 10/8, 12/8, 27/8
 • Vào tháng 10 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 9 Âm lịch như: 1/9, 12/9, 20/9, 26/9
 • Vào tháng 11 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 10 Âm lịch như: 9/10, 17/10, 27/10
 • Vào tháng 12 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 11 Âm lịch như: 4/11, 5/11, 24/11, 29/11

BỘT TẨY UẾ DI ĐÀ túi lọc      (120.000đ = 3 hộp)

Dùng cho việc tâm linh, tẩy uế đồ thờ cúng, tắm tượng       - Không cần phải đun,       - Ngâm túi lọc vào nước sôi 5 phút, pha thêm nước sạch     

Miễn ship hàng toàn quốc 0966.413.666

https://thocungdida.com/bot-thom-ngu-vi-di-da

Chọn ngày khai trương vượng phát cho tín chủ tuổi Canh Thân (1980)

Tín chủ sinh năm Âm lịch Canh Thân, Dương lịch 1980 nên lựa chọn ngày nào để khai trương? Người tuổi Canh Thân (1980) có thể chọn một số ngày đẹp sau đây để khai trương: 

 • Vào tháng 1 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 12 Âm lịch như: 5/12, 10/12, 27/12
 • Vào tháng 2 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 1 Âm lịch như: 2/1, 10/1, 12/1, 28/1
 • Vào tháng 3 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 2 Âm lịch như: 14/2, 21/2
 • Vào tháng 4 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 3 Âm lịch như: 2/3, 4/3, 17/3, 25/3
 • Vào tháng 5 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 4 Âm lịch như: 10/4, 28/4
 • Vào tháng 6 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 5 Âm lịch như: 2/5, 13/5, 27/5
 • Vào tháng 7 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 6 Âm lịch như: 1/6, 14/6, 27/6
 • Vào tháng 8 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 7 Âm lịch như: 2/7, 5/7, 15/7, 27/7
 • Vào tháng 9 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 8 Âm lịch như: 1/8, 3/8, 26/8
 • Vào tháng 10 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 9 Âm lịch như: 6/9, 10/9, 24/9, 29/9
 • Vào tháng 11 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 10 Âm lịch như: 1/10, 16/10, 22/10
 • Vào tháng 12 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 11 Âm lịch như: 5/11, 9/11, 25/11, 29/11

 

GẠO VÀNG THẦN TÀI DI ĐÀ 150.000 đ 1 hộp

Gạo Vàng Thần Tài được xem là một vật phẩm cực kỳ may mắn, dùng để nạp tài, dẫn khí cho bát hương, giúp cho công việc hanh thông, buôn bán thuận lợi cho cửa hàng, công ty

- rắc lên mặt Tro của bát hương - bỏ vào hũ - đặt vào đĩa - rắc vào bát nước

Miễn ship hàng toàn quốc 0966.413.666

https://thocungdida.com/gao-vang-than-tai-di-da

 

Chọn ngày khai trương vượng phát cho tín chủ tuổi Nhâm Thân (1992)

Người sinh năm Dương lịch 1992/Âm lịch Nhâm Thân có thể lựa chọn một số ngày lành tháng tốt sau đây để khai trương, mở cửa hàng: 

 • Vào tháng 1 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 12 Âm lịch như: 3/12, 12/12, 26/12
 • Vào tháng 2 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 1 Âm lịch như: 5/1, 14/1, 17/1, 27/1
 • Vào tháng 3 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 2 Âm lịch như: 14/2, 27/2
 • Vào tháng 4 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 3 Âm lịch như: 2/3, 5/3, 14/3, 28/3
 • Vào tháng 5 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 4 Âm lịch như: 10/4, 26/4
 • Vào tháng 6 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 5 Âm lịch như: 4/5, 8/5, 27/5
 • Vào tháng 7 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 6 Âm lịch như: 2/6, 5/6, 24/6
 • Vào tháng 8 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 7 Âm lịch như: 6/7, 9/7, 17/7, 28/7
 • Vào tháng 9 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 8 Âm lịch như: 1/8, 12/8, 21/8
 • Vào tháng 10 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 9 Âm lịch như: 4/9, 18/9, 23/9, 26/9
 • Vào tháng 11 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 10 Âm lịch như: 1/10, 4/10, 27/10
 • Vào tháng 12 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 11 Âm lịch như: 5/11, 9/11, 23/11, 26/11

 

BỘT XÔNG NHÀ TRỪ TÀ DI ĐÀ (180.000đ 1 hộp)   

Đôi lúc trong cuộc sống gặp nhiều sự cố “xui xẻo” xảy ra là chuyện không thể nào lường trước được. Nếu chẳng may bản thân của bạn hoặc thành viên trong gia đình của bạn có nhiều “xui xẻo” xảy ra thì xông nhà trừ tà hóa giải một phần nào để lấy lại vận may.

Miễn ship hàng toàn quốc 0966.413.666

https://thocungdida.com/bot-xong-nha-tru-ta-di-da

 

Chọn ngày khai trương vượng phát cho tín chủ tuổi Giáp Thân (2004)

Tín chủ sinh năm 2004 – Giáp Thân có mong muốn mở cửa hàng, kinh doanh, khai trương, làm ăn có thể chọn một số ngày tốt trong năm như: 

 • Vào tháng 1 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 12 Âm lịch như: 5/12, 10/12, 27/12
 • Vào tháng 2 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 1 Âm lịch như: 2/1, 8/1, 18/1, 22/1
 • Vào tháng 3 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 2 Âm lịch như: 17/2, 27/2
 • Vào tháng 4 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 3 Âm lịch như: 2/3, 5/3, 17/3, 27/3
 • Vào tháng 5 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 4 Âm lịch như: 11/4, 28/4
 • Vào tháng 6 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 5 Âm lịch như: 2/5, 13/5, 27/5
 • Vào tháng 7 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 6 Âm lịch như: 10/6, 19/6, 29/6
 • Vào tháng 8 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 7 Âm lịch như: 2/7, 3/7, 12/7, 27/7
 • Vào tháng 9 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 8 Âm lịch như: 1/8, 13/8, 28/8
 • Vào tháng 10 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 9 Âm lịch như: 4/9, 5/9, 23/9, 28/9
 • Vào tháng 11 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 10 Âm lịch như: 1/10, 7/10, 22/10
 • Vào tháng 12 Dương lịch nên chọn các ngày thuộc tháng 11 Âm lịch như: 4/11, 7/11, 20/11, 22/11

 

CHÚC QUÝ KHÁCH LÀM ĂN PHÁT TÀI

 

Xem chi tiết sản phẩm tại

https://thocungdida.com

 

BÁN BUÔN, BÁN LẺ, TÌM ĐẠI LÝ
GIAO HÀNG TRÊN TOÀN QUỐC 0966.413.666

0966.413.666
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Bạn muốn xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng?