Trong lễ rước dâu (còn gọi là lễ nghinh hôn, thân nghinh) ở Việt Nam trước đây,khi họ nhà trai đến nhà gái để đón dâu về nhà chồng, dân làng họ hàng gái thường dùng dây lục hay dây vải chăng giữa đường đi khi đoàn nhà trai sắp đến để đòi tiền lan nhai. Tiền lan nhai: Đó là tiền chặn (lan) đường (nhai, giai), hay nói theo người bình dân: tiền chặn ngõ. Lắm khi trên đường đi rước dâu, đoàn người họ nhà trai bị chặn lại nhiều lần và mỗi lần phải nộp một số tiền lớn mới có thể đi tiếp được. Nếu nhà trai không chịu nộp tiền, người dân làng nhà gái không có quyền ngăn không cho đoàn rước dâu nhà trai đến nhà gái, cũng không được nói chửi bậy bạ. Tuy rằng họ nhà trai có thể cắt dây chăng đường (theo ý họ), cuộc hôn nhân sẽ không được lâu dài, sớm bị đứt đoạn, nghĩa là tan vỡ. Sưu tầm./.

0966.413.666
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Bạn muốn xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng?