Thánh chúa an bàn,đệ tử tôi đàn:

Phụng sự Thần Tiên Nữ

Tiền duyên sinh ở thượng giới Tiên cung

Vua Ngọc Hoàng, lồ lộ ngai rồng

Quản tam giới, Linh Tiêu chính ngự

Bát muôn tiên nữ, lá ngọc cành vàng

Quyền tóm thu thế giới vạn bang

Vận thần lực, linh thông biến hoá

Nhân ngày khánh hạ yến mở trường sinh

Bài ban ban khắp hết thiên đình

Sân đan quế tiêu thiều nhạc vũ

Văn thần võ sĩ ngọc nữ tiên phi

Cửa kỳ lân, phượng múa nghê quỳ

Trên bảo điện, thiên nhan chỉ xích

Nguy nguy đãng đãng hách hách dương dương

Thoang thoảng đưa nhang xạ ngát hương

Hây hẩy nức yến chi tô hợp

Nhặt khoan thánh thót, tơ trúc đôi tuần

Đàn ngũ âm, gảy khúc nam xuân

Đỉnh đang điểm cung ba nhịp bảy

Tiêu thiều lừng lẫy lễ nhạc thung dung

Tiệc lưu ly báu ngọc lạ lùng

Chén hổ phách quỳnh tương thứ tự

Có Tiên Thánh Nữ cách điệu dịu dàng

Trước ngọc lầu dâng chuốc chén vàng

Rót rượu lỡ sảy tay vô ý

Vua Cha Thánh Đế: Thiên nhỡn phi dao

Động uy nghi Thiên tử long bào

Lôi đình nổi bất phân thời khắc

Khi doanh khi trắc thiên tạo biến hình

Cải Thiên đình đày xuống Dương đình

Đủ ngày lại lên chầu Thượng Đế

Việt Nam tú khí Thiên Bản địa linh

Trấn Sơn Nam, An Thái xã danh

Thôn Vân Cát trâm anh lệnh tộc

Điềm trời giáng phúc, bãi cát được vàng

Mãn nguyệt liền sực nức mùi lan

Đội ơn đức thụ thai Thánh Mẫu

Tốt tươi dung mĩ vóc ngọc da ngà

Phỉ công ơn cha mẹ sinh ra

Nâng niu thoắt mỗi ngày mỗi khác

Tóc mây hương thoảng da trắng lạ lung

Điểm yên chi,má đỏ hồng hồng

Đôi mắt phượng lóng la lóng lánh

Tai đeo vàng cánh chân dận hài hoa

Điệu lưng ong dáng ngọc thướt tha

Tươi vẻ ngọc miệng cười hoa nở

Đêm ngày dưỡng dục màn vóc phượng long

Tựa lan can, thác bức bình phong

Lược ngà chải, gương loan điểm đót

Khăn hồng chau chuốt phấn ngọc điểm trang

Gẩy đàn ca tang tính tình tang

Đàn dạo khúc hảo cầu quân tử

Lương duyên đôi chữ đã định thiên duyên

Chốn màn loan lá thắm đưa tin

Cánh phụng đã chắp cao bay bổng

Tin xuân vừa đến đào bỗng nở hoa

Bỗng xui lên Hồ Việt nhất gia

Tơ hồng đã dây xe sau trước

Duyên ưa cá nước, phận gái cưỡi rồng

Họp nhà hương, mở hội thung dung

Đào thi vịnh: nghi gia nghi thất

Khúc hoà cầm sắt, hội hợp tân nương

Chăn cù trau, đượm nức mùi hương

Tinh thần ngọc động phòng hoa chúc

0966.413.666
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Bạn muốn xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng?