Văn khấn chúng sinh (cúng cô hồn) nơi đền phủ

Sưu Tầm
08/07/2017

 

Nam mô A Di Đà Phật.

Kim niên, kim nguyệt, kim nhật, kim thì, kim vì ………bày biện hương đăng lễ vật, trợ thí cô hồn, phổ độ chúng sinh.

Cung thỉnh, Đại thánh An Nan tôn giả, Tiêu Diện quỷ vương Bà la môn tiên: cung thỉnh La Sát Bà Vương, Môn thần hộ úy, Thổ Địa linh quan, thủ điện thủ đền, thủ kiếm thủ kỳ, thủ đài thủ hộp, thủ ấn thủ đao, tiếp dẫn thập nhị cô hồn về trước án tiền nghe văn thí thực.

Nam mô Đại thánh khải giáo Át Nan Đà tôn giả tiếp dẫn chúng sinh Đông - Tây - Nam - Bắc, tứ duy thượng hạ nam nữ đẳng chúng thập nhị loại cô hồn, đồng lai thụ cam lộ vị. (3 lần)

Hương phụng hiến một lòng thành kính

Dốc một lòng phụng thỉnh Như Lai

Quỷ thần chứng ở hai vai

Giờ đây đệ tử chấp tay nguyện cầu

Trước đỉnh lễ thập phương chư Phật

Sau cúng dàng Tứ Phủ Vạn Linh

Hạ đàn bố thí chúng sinh

Văn nghe một tiếng tập tành mời khuyên.


Xin thỉnh mời Át Nan tôn giả

Chư Thánh hiền phả độ quần sinh

Thỉnh mời bản xứ thần linh

Lai lâm ủng hộ pháp duyên đạo tràng


Xin thỉnh mời văn quan nho sỹ

Bậc anh tài hàm vị sắc phong

Nào đâu số kiếp long đong

Chết không hương khói lại không ai nhìnNơi trận mạc binh đao khói lửa

Xin thỉnh mời võ tướng oai linh

Thỉnh mời lực sĩ tinh binh

Các cơ các đội đồng hành về đây


Đời người sống trên trần thế

Chết mỗi người mỗi vẻ khác nhau

Chết nào mà chẳng thương đau

Không nơi nương tựa biết đâu mà về


Có những người tuổi già sức yếu

Khi quan đời thiếu cháu thiếu con

Có người quả phụ cô đơn

Chết đi tấm áo héo hon lạnh lung


Có những kẻ tha phương cầu thực

Khi qua đời nắm đất vùi thân

Có người lỡ bước sa chân

Gặp cơn cảm gió chết oan giữa trời


Có những người vì đời uất ức

Sợi dây thừng nhắm mắt cho qua

Có người sét đánh ngã ba

Có người mệnh bạc đắm đò trôi song


Có người chết tù gông tăm tối

Lại có người xảy cối sa cây

Có người trèo giếng đứt dây

Người trôi nước lũ, kẻ lây cháy thành


Người thì vào rừng xanh núi độc

Kẻ đói nghèo mò ốc bắt cua

Thế rồi hồn phách vẩn vơ

Đường đi thì nhớ lối về thì quên


Nước loạn lạc triền miên năm tháng

Nới chiến trường hòn đạn mũi tên

Người thì chết súng chết gươm

Người thì mất tích đầu sông cuối nguồn


Thương mấy đứa khi còn tấm bé

Lỗi giờ sinh lìa mẹ lìa cha

Lấy ai bồng bế vào ra

U ơ tiếng khóc xót xa nỗi long


Hoặc là chơi ven bờ dọc bụi

Hoặc là nương ngọc suối chân mây

Hoặc nơi bụi cỏ bóng cây

Hoặc là cầu nọ quán này bơ vơ


Hoặc là nương Thần từ Phật tự

Hoặc là nơi đầu chợ cuối song

Hoặc là trong quãng đồng không

Hoặc trong gò đống hoặc vùng lau tre


Sống đã chịu nhiều bề thảm thiết

Ruột héo khô dạ rét căm căm

Dãi dầu biết mấy mươi năm

Thở than dưới đất, ăn nằm trong sương


Nghe gà gáy tìm dường lánh ẩn

Lặn mặt trời lẩn thẩn bước ra

Lôi thôi bồng trẻ dắt già

Nén hương hiu hắt biết là về đâu


Ơi hỡi cô hồn, vãng lai qua lại, biết đây hương khói, bày đặt lễ nghi, đã đến đừng đi, vào mà thụ hưởng, nhưng người oan nghiệt, cầu được giải oan, xưa ở trần gian, tha phương cầu thực, những người uất ức, chết suối chết sông, chết chợ chết đường, không ai đơm cúng, người đi chiến trận, hòn đạn mũi gươm, không họ không tên, không quê không quán, người thì buôn bán, tai nạn tầu xe, mấy kẻ rượu chè, say sưa cờ bạc, tiền tham việc nhác, mà chém lẫn nhau, người tới hang sâu, beo vồ hổ nuốt, có người lên thác, nước cuốn xác trôi, có người ngậm ngùi, xiêu mồ lạc mả, người đi xứ lạ, gặp vận chẳng may, cháy thành vạ lây, lấy ai đùm bọc, có người làm phúc, lại thiệt đến thân, thương những oan hồn, không ai cầu nguyện, thương người tù tội, năm tháng đọa đầy, không không trọn đời, nỗi oan day dứt, người đi mất tích, chẳng biết nơi đâu, vợ con âu sầu, tháng năm mòn mỏi, có người trót dại, giây phút lìa trần, vì nỗi tình riêng, có nhiều trắc trở, có người bạc phận, sinh nở con ra, tuổi trẻ phận già, con còn mẹ mất, ở đời là vậy, cơ sư gây nên, vợ phải xa chồng, con đành mất mẹ, ở trên thần thế, dù tội dù oan, cũng chẳng phàn nàn, số trời đã định, nay thầy cầu nguyện, cho các cô hồn, đắc độ đắc siêu, về nơi tiên cảnh,

Ơi hỡi cô hồn, nghe thầy khuyên bảo, ở trong huyền ảo, tù ngục minh khai, dù gái hay trai, dù già hay trẻ, cấp to cấp nhỏ, hay kẻ dân thường, về chốn bản đàn, được quyền bình đẳng, trên tòa thượng đẳng, Đại Thánh Át Nan, chứng giám bản đàn, thần linh bản xứ, lễ nghi đàn sở, đầy đủ mời khuyên, điện chủ vi thành, nhất tâm cầu nguyện, lễ nghi bày biện, của ít lòng nhiều, dù có bao nhiêu, cũng vui lòng nhận, có bầu có bạn, phải biết nhường nhau, chớ trách rằng nhiều, không chê rằng ít, thiếu đũa thiếu bát, luân phiên cho đều, chia gạo chia tiền, chia quần chia áo, hương hoa nẻ cháo, bát nước nén hương, vui lòng ấm bụng, độ người có đức, giúp người có nhân, có rượu tam tuần. xin mời thụ hưởng

Tự nhiên thiên trù thực

Vô lượng diệc vô biên

Tùy niệm giai sung túc

Biến hóa thực vô biênNam mô tát phạ đát tha ngạ đá phạ rô chỉ đế án tam bạt la tam bạt la hồng (3 lần)

Nam mô tô rô bà ra nga đá ra đát điệt tha, án tô rô tô rô, bát la tô rô sa bà ha (3 lần)

Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật la hộc (3 lần)

Nam mô phổ cúng dàng bồ tát ma ha tát (3 lần)

Ơi hỡi chúng sinh

Nghe lời khuyên nhủ

Lòng thành điện chủ,

Của ít lòng nhiều,

Lễ đã chu viên,

Thầy mời thì ở,

Thầy tiễn thì đi,

Trống giong cờ dắt

Tuân hành Phật sắc

Quân ở dưới đất

Về chốn diêm la,

Quân ở trên trời

Thì về thiên phủ,

Quân nơi biển cả,

Rẽ sóng mà đi,

Không được lân la,

Làm điều bất lợi,

Không vào thôn xóm,

Bắt lợn bắt gà,

Không hại người già,

Không trêu trẻ nhỏ,

Ai có phần mộ

Về đó an cư,

Ai có thần từ

Quy về miếu mạo,

Khi mời lại đến,

Nghe kệ nghe kinh,

Tịnh độ siêu sinh,

Quy y Phật quốc,

Án phạ phiệt sa bà ha.

0966.413.666
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Bạn muốn xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng?