Văn khấn gia tiên – Dịp Tết Trung Nguyên (Rằm tháng Bảy)

Sưu Tầm
05/07/2017

Nam mô a di Đà Phật! (3 lần)

- Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư vị Phật, Chư Phật mười phương.

 

- Con lạy Táo phủ Thần quân chính thần.

 

- Con kính lạy Tổ tiên nội ngoại và chư  vị Hương linh

Con là ... ngụ tại ...  trước bàn thờ gia tiên tiền tổ họ ….. thôn tại: ……. con kính lạy Công Đồng gia tiên họ …, Công Đồng Cô và Công Đồng các ông Hòang  tộc

Hôm nay là ngày … tháng   … năm ……

Gặp tiết Vu Lan vào dịp Trung nguyên, nhớ đến Tổ tiên, ông bà và cha đã sinh thành ra chúng con . Ơn võng cực xem bằng trời biển, nghĩa sinh thành không lúc nào quên. Càng nhớ công ơn gây cơ tạo nghiệp bao nhiêu, càng cảm thâm tình, không bề dãi tỏ. khiến nay chúng con được hưởng âm đức. Ngày hôm nay là ngày lành tháng tốt chúng con và toàn gia con cháu, nhất tâm sắm sửa lễ vật kính dâng, đốt nén tâm hương dãi tỏ tấm lòng thành kính mời : Tòan thể gia tiên tiền tổ, công đồng gia tiên, công đồng cô, công đồng ông hòang, Cao tằng tổ khảo, cao tằng tổ tỷ, Tằng tổ , Tổ Khảo, Tổ Tỷ, Bá Thúc, Huynh Đệ, Cô Di, Tỷ Muội và toàn thể các Hương linh gia tiên đồng lai hâm hưởng.

Con xin kính mời Tổ cô, ông Mãnh về hâm hưởng

Chúng con kính cẩn chắp tay  bái lạy kính xin Công Đồng Gia Tiên họ …., Công Đồng Cô và Công Đồng Ông Hòang ngày hôm nay chúng con lòng thành dâng lễ tại bản gia . Kính xin Gia tiên tiền tổ về thụ hưởng và chứng cho con cháu phù hộ độ trì cho con cháu trong dòng tộc được cầu tài đắc tài , cầu lộc đắc lộc, cầu bình an đắc bình an và cho con cháu các cụ (các ún tiểu) học hành chăm chỉ , thị cử đều đạt làm vẻ vang cho dòng họ …...

Nay con thay mặt gia đình làm lễ kính xin . Kính xin Tiền nhân và Tổ Cô , Ông Mãnh chứng nhận cho con cháu, và gia đình chúng con . Những lễ vật con dâng có điều gì sai sót hoặc chưa đầy đủ xin Gia Tiên miễn thứ .

Nam mô a di Đà Phật! (3 lần)

                                                                                                                     

Xong đốt vàng tiền quần áo (ghi tên tuổi từng vong linh cụ, ông bà- bố mẹ- anh em .v.v…) rồi khấn:

Con xin thiêu hóa kim ngân

Vải lụa quần áo

Thỉnh điều mọi phần

Kính cáo tôn thần

Rước tiểu vong linh lại về âm giới.

0966.413.666
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Bạn muốn xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng?