Văn khấn gia tiên vào dịp làm lễ thượng thọ (cho bố, mẹ, ông, bà)

Sưu Tầm
05/07/2017

Nam mô a di Đà Phật! 
Nam mô a di Đà Phật! 
Nam mô a di Đà Phật! 
Con lạy chín phương Trời, mười phương phật, Chư Phật mười phương 
Hôm nay ngày.......tháng.......năm...... 
Tại (địa chỉ)..................................
Hậu duệ tôn là:................................ quỳ trước linh vị (đọc linh vị của Thủy Tổ, Tiên Tổ được liệt thờ trong nhà thờ họ............ 
Kín cẩn lạy tâu rằng: 
Cúi nghĩ: tuổi tác tự Trời Phật ban cho 
Hình hài nhờ Tổ Tiên mới có 
Nay: ............
Toàn dân hớn hở đón xuân sang 
Tín chủ mừng vui làm lễ thọ 
Yết cáo chư vị Thần Linh 
Kính lạy miếu đường Tiên Tổ 
Xin rộng lòng nhân 
Nguyện vun trồng đức độ 
Mong Sao Ngày tháng mãi bền lâu 
Ước gốc cành thê củng cố 
Tưởng niệm công đức ngày xưa 
Gọi chút hương khói lễ nhỏ 
Ngửng trông chứng giám tấc thành 
Cúi xin phù trì bảo hộ 
Mong Tiên linh khơi rộng mạch Trường sinh 
Cho hậu duệ leo lên thềm Thượng thọ 
Trên Thiên tào tăng niên kỷ lâu dài, như rùa hạc vô cương 
Dưới Hải ốc tươi phúc lộc dồi dào, như suối nguồn bất hủ 
Khấn đầu cúi lạy Thần linh, tiên tổ thượng hưởng!

0966.413.666
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Bạn muốn xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng?