Nam mô a di Đà Phật! 

Nam mô a di Đà Phật! 

Nam mô a di Đà Phật! 

Con lạy chín phương Trời, mười phương phật, Chư Phật mười phương 

Hôm nay ngày.......tháng.......năm...... 

Tại (địa chỉ).................................. 

Hậu duệ tôn là:................................ quỳ trước linh vị (đọc linh vị của Thủy Tổ, Tiên Tổ được liệt thờ trong nhà thờ họ............ 

Kín cẩn lạy tâu rằng: 

Cúi nghĩ: tuổi tác tự Trời Phật ban cho 

Hình hài nhờ Tổ Tiên mới có 

Nay: ............


Toàn dân hớn hở đón xuân sang 

Tín chủ mừng vui làm lễ thọ 

Yết cáo chư vị Thần Linh 

Kính lạy miếu đường Tiên Tổ 

Xin rộng lòng nhân 

Nguyện vun trồng đức độ 

Mong Sao Ngày tháng mãi bền lâu 

Ước gốc cành thê củng cố 

Tưởng niệm công đức ngày xưa 

Gọi chút hương khói lễ nhỏ 

Ngửng trông chứng giám tấc thành 

Cúi xin phù trì bảo hộ 

Mong Tiên linh khơi rộng mạch Trường sinh 

Cho hậu duệ leo lên thềm Thượng thọ 

Trên Thiên tào tăng niên kỷ lâu dài, như rùa hạc vô cương 

Dưới Hải ốc tươi phúc lộc dồi dào, như suối nguồn bất hủ 

Khấn đầu cúi lạy Thần linh, tiên tổ thượng hưởng!

0966.413.666
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Bạn muốn xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng?