Nam mô a di Đà Phật! 

Nam mô a di Đà Phật 

Nam mô a di Đà Phật! 

- Con kính lạy chín phương trời,mười phương Chư phật,Chư Phật mười phương. 

- Nam mô Hiệu thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng đế. 

- Con kính lạy ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh quân. 

- Con kính lạy Đức Hữu Bắc Dẩu cửa hàm giải Ách tinh quân. 

- Con kính lạy Đức Địa cung thần Vỹ Kế Đô Tinh quân. 

- Kính lạy Đức Thượng Thanh Bản Mệnh Nguyên Thần Châu quân 

Tín chủ con là……………… 

Hôm nay là ngày....... tháng........ năm ..................... tín chủ con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương thiết lập linh án tại (địa chỉ)…………………….để làm lễ giải hạn sao Kế Đô chiếu mệnh: 

Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn; ban phúc,lộc, thọ cho chúng con gặp mọi sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang thịnh vượng. 

Tín chủ con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì. 

Nam mô a di Đà Phật! 

Nam mô a di Đà Phật 

Nam mô a di Đà Phật! 


Lưu ý:


Sắm lễ: 

Lễ cúng sao Kế Đô vào ngày 18 hàng tháng, thắp 21 ngọn nến, bài vị màu vàng. Sao Kế Đô là sao Hung tinh xấu nhất về xuân hạ, nhưng xuất ngoại đi xa lại gặp điều tốt hơn. Sao Kế Đô đối với nữ xấu hơn đối với nam. 

Lễ cúng gồm có: 

- Hương hoa 

- Tiền vàng; 

- Phẩm oản; 

- Mũ màu vàng; 

- 36 đồng tiền. 

Hướng về chính Tây làm lễ giải sao.  

 

 

*

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

*

*

 

 

*

*

 

0966.413.666
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Bạn muốn xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng?