Nam mô a di Đà Phật 
Nam mô a di Đà Phật 
Nam mô a di Đà Phật 
- Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương 
- Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ chư vị Tôn thần 
- Con kính lạy ngài Đông trù Tư mệnh táo phủ Thần quân 
- Con kính lạy ngài Bản gia thổ địa Long Mạch tôn thần 
- Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức tôn thần 
- Con kính lạy các ngài tiền hậu địa chủ tài thần 
- Con kính lạy các Tôn thần cai quản trong khu vực này. 
Tín chủ chúng con là: ……………………….. Ngụ tại: …………….. 
Hôm nay là ngày …. Tháng …. Năm …., chúng con thành tâm sửa biện lễ vật, hương đăng, kim ngân, hoa tươi, quả tốt. Đốt nén hương thơm dâng lên trước án. 
Trước bản tọa chư vị tôn thần tín chủ con kính cẩn tâu trình: 
Trong suốt thời gian qua chúng con sinh sống ở đây, tại …………….. đã được sự che trở, phù trì của chư vị Tôn thần. Bây giờ, do ……….. nên chúng con phải di chuyển đến nơi ở mới, tại: ……….. Chúng con sẽ chuyển vào ngày … tháng … năm … 
Hôm nay, chúng con thành tâm sắm sửa chút lễ mọn, bày tỏ lòng thành kính, xin được tạ ơn chư vị Tôn thần. Chúng con người trần mắt thịt, thành tâm sửa lễ, có gì thiếu sót, chưa phải thì kính mong các chư vị Tôn thần xá lỗi cho chúng con. 
Chúng con thành tâm kính mời: ngài Kim Niên đương cai Thái Tuế chí đức tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương, ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ thần quân, ngài Bản gia thổ địa Long Mạch tôn thần, các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc đức chính thần, các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này. 
Tín chủ chúng con xin cúi đầu thành tâm tạ ơn các Ngài. 
Cúi xin các Ngài, nghe thấu lời mời, thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì cho tín chủ chúng con toàn gia an lạc, mọi việc di chuyển được hanh thông, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm. 
Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì. 
Nam mô a di Đà Phật 
Nam mô a di Đà Phật 
Nam mô a di Đà Phật 

0966.413.666
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Bạn muốn xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng?