Văn khấn nghênh sao Thái Âm

Sưu Tầm
06/07/2017

 

 

Nam mô a di Đà Phật! 
Nam mô a di Đà Phật! 
Nam mô di Đà Phật! 
- Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. 
- Nam mô Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng đế 
- Con kính lạy Đức Trung Thiên tinh chúa Bắc cực Tử vi Tràng Sinh Đại đế. 
- Con kính lạy ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh quân 
- Con kình lạy Đức Hữu Bắc Đẩu cửu hàm Giải ách Tinh quân. 
- Kính lạy Đức Nguyệt cung Thái Âm Hoàng hậu Tinh quân. 
- Con hình lạy Đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên Thần Chân quân. 
Tín chủ (chúng) con là:.............................................. 
Hôm nay là ngày...... tháng......... năm......, tín chủ con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương, thiết lập linh án tại (địa chỉ) .........................................................để làm lễ giải hạn sao Thái Âm chiếu mệnh. 
Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn; ban phúc, lộc, thọ cho chúng con gặp mọi sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang thịnh vượng. 
Tín chủ con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì. 
Nam mô a di Đà Phật! 
Nam mô a di Đà Phật! 
Nam mô a di Đà Phật! 
Lưu ý:

Sắm lễ 
Lễ cúng dâng sao Thái Âm vào ngày 26 hàng tháng, thắp 7 ngọn nến. Thái Âm là sao tốt cho nữ giới nhưng không tốt lắm đối với nam giới. 
Lễ vật gồm có: 
- Hương, hoa, quả, phẩm oản; 
- Tiền vàng; 
- Bài vị màu vàng; 
- Mũ vàng; 
- 36 đồng tiền; 
- Hướng về chính Tây làm lễ giải sao.

*

 

*

*

 

*

*

 

*

 

 

*

 

 

  

0966.413.666
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Bạn muốn xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng?