Văn Mẫu Sòng Sơn

Sưu Tầm
08/07/2017

 

Bản văn này nói về mẫu Đệ nhị được dùng để hát thờ trong những dịp tiệc đàn 

Trong Nam Hải dị nhân liệt truyện

Bậc thần tiên dấu vết càng yêu

Xem trong lịch sử Chúa Tiên

Bất sinh bất diệt chép biên rành rành

Trong Nam thành Nghĩa Hưng Thiên Bản

 

Tổng Thiên Hương, Vân Cát thôn quê

Thái công người ấy họ Lê

Tu nhân tích đức chuyên về làm nhân

Thái công vẫn ân cần làm phúc

 

Tuổi bảy mươi sinh được một trai

Thái bà liền lại có thai

Bệnh không ăn uống ưa mùi hương hoa

 

Cả nhà sợ cho là ma quỷ

Mới lập đàn cúng lễ nguy nga

Bệnh đau ngày một thêm ra

Hết đường chạy chữa thuốc tha mà cầu

 

Năm tháng tám đêm thâu gió mát

Thấy một người đầu trắng phơ phơ

Tay cầm búa ngọc nhởn nhơ

 

Miệng đọc thần chú giáng qua bản đàn

Thái công bỗng hồn tan phách lạc

Ngẫm mơ màng một giấc chiêm bao

Thấy hai lực sĩ bước vào

Dẫn lên kim quyết ngôi cao nghìn trùng

Trên thượng giới hội đồng khánh thọ

Dưới sân rồng văn vũ quỳ tâu

Cung nga thể nữ đứng hầu

Mẫu dâng chén ngọc đứng hầu tận nơi

Tự nhiên sảy tay nơi mật phủ

 

Quan Nam Tào cầm sổ chép biên

Dẫn lên ra lối Nam Thiên

Trông lên thấy bảng đôi bên chữ đề

Thái công hỏi sự gì chẳng tỏ

Cớ làm sao thấy lạ lùng thay

Hai ông quỳ gối tâu bày

Liễu Hạnh Công Chúa bắt đầy trần gian

Ông chợt tỉnh giấc vàng mở mắt

Thấy thái bà liền nở cánh hoa

Hương thơm ngào ngạt gần xa

Mừng thầm người ở cung nga mới về

 

Bụng bảo dạ con trời mượn cửa

Đặt tên lành công chúa Giáng Tiên

Phòng loan dưỡng dục sớm đêm

Cầm kỳ thi hoạ sách đèn ngâm nga

Đàn thập lục gảy hoà gió khúc

Thi bốn miền miệng đọc vang ca

Mấy cung gió táp mưa sa

Thái công nghe thấy xót xa trong lòng

Mới ướm hỏi Trần công sau trước

Rằng đến đây được phước là bao

Sớm sinh một gái má đào

Xin làm dưỡng tử nương vào cửa công

Duyên sắp nhẽ thuận tòng nhân quả

Trần lão quan vốn ở Tiên Hương

Vốn dòng thế phiệt đường đường

Chồi non chưa có cậy nương tuổi già

Đêm trăng thanh vườn hoa dạo gót

Gốc cây đào bỗng thấy hài nhi

Ngẫm rằng thượng đế thương vì

Cửa nhà cô quạnh thời khi lửa hồng

Đôi tay bế vào lòng dưỡng dục

Đặt tên là danh ốc Đào Lang

Thiên tú diện mạo khác thường

Tài hoa có một văn chương ai tày

Khiến nguyệt lão xe dây tơ đỏ

Kết duyên cùng công chúa sánh đôi

Đuốc hoa soi tỏ chén mời

Khách tiên thời lại với người tiên nga

Cảnh vui thay ba nhà đoàn tụ

Lúc lửa gương vừa đủ ba đông

Duyên mong đâu ứng biến hùng

Trứng rồng lại nở la rồng lạ chi

Ngày mồng ba tháng ba ấy nhẽ

Có ai ngờ hợp để rồi xa

Đương cơn phách nguyệt hồn hoa

Hai mươi mốt tuổi phút đà về tiên

Chẳng ngỡ rằng là duyên hay nợ

Mói biết là Mẫu thiệt anh linh

Nhân duyên chưa tắt mối tình

Dường về đứng ở bên mình chưa hay

Thái bà cầm lấy tay chưa tỏ

Thực con mình vẫn ngỡ chiêm bao

Ba nhà đưa đến trước sau

Ung dung mới hỏi mấy câu sự tình

Nay con ở dương đình mẫu lệ

Phải về chầu Thượng Đế Thiên Cung

Ba nhà ở có âm công

Sau này mới được non bồng cảnh tiên

Gặp thấy được thoắt liền biến mất

Mới biết rằng Mẫu thiệt anh linh

Nhân duyên chưa dứt mối tình

Hiện về đứng ở bên mình lang quân

Lang quân lộ muôn phần mừng rỡ

Ẵm hoàng nam than thở khúc nôi

Thăm rồi Mẫu lại ra chơi

Biết đâu mặt bể chân trời mà mong

Mẫu từ đó linh thông biến hoá

Thường đi về mây gió luôn luôn

Thoắt đầu chơi cảnh Lạng Sơn

Cảnh thanh gió mát gảy đàn ngâm nga

Cũng có phen Mẫu ra thành thị

Cảnh Tây Hồ nhị thuỷ chèo chơi

Văn nhân tú cử ai người

Phú thơ ngâm hoạ đôi lời bấy lâu

Mẫu từ đó tới đâu hiển thánh

Vào Nghệ An dạo cảnh Thanh Hoa

Đồi Ngang Phố Cát vào ra

Vi nam vi nữ ai mà biết hay

Mới ra tay thử lòng trần thế

Đến khi cầu cúng lễ mới an

Sứ thần làm sớ kêu van

Vua sai dân lập ngôi đền nguy nga

Phùng quân sứ về qua tới đó

Thấy họ làm thần tượng như in

Đoán rằng Liễu Hạnh Chúa Tiên

Bèn sai dân lập ngôi đền trang nghiêm

Phong bốn chữ Mã Hoàng Bồ Tát

Lại càng thêm tối tú hơn xưa

Phép màu làm gió làm mưa

Đánh tan giặc giã giúp vua mấy kỳ

Chữ Chế Thắng đề ghi tên hiệu

Sắc vua phong Hoà Diệu Đại Vương

Lâu đài điện các đường đường

Ngàn thu ghi để bốn phương dân cầu

Dẫn sự tích văn chầu một bản

Ngày mồng ba khánh đản Chúa Tiên

Thỉnh mời Mẫu giáng bản đền

Khuông phù đệ tử thiên niên thọ trường

0966.413.666
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Bạn muốn xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng?