Bản văn này nói về mẫu Đệ nhị được dùng để hát thờ trong những dịp tiệc đàn 

Trong Nam Hải dị nhân liệt truyện

Bậc thần tiên dấu vết càng yêu

Xem trong lịch sử Chúa Tiên

Bất sinh bất diệt chép biên rành rành

Trong Nam thành Nghĩa Hưng Thiên Bản

 

Tổng Thiên Hương, Vân Cát thôn quê

Thái công người ấy họ Lê

Tu nhân tích đức chuyên về làm nhân

Thái công vẫn ân cần làm phúc

 

Tuổi bảy mươi sinh được một trai

Thái bà liền lại có thai

Bệnh không ăn uống ưa mùi hương hoa

 

Cả nhà sợ cho là ma quỷ

Mới lập đàn cúng lễ nguy nga

Bệnh đau ngày một thêm ra

Hết đường chạy chữa thuốc tha mà cầu

 

Năm tháng tám đêm thâu gió mát

Thấy một người đầu trắng phơ phơ

Tay cầm búa ngọc nhởn nhơ

 

Miệng đọc thần chú giáng qua bản đàn

Thái công bỗng hồn tan phách lạc

Ngẫm mơ màng một giấc chiêm bao

Thấy hai lực sĩ bước vào

Dẫn lên kim quyết ngôi cao nghìn trùng

Trên thượng giới hội đồng khánh thọ

Dưới sân rồng văn vũ quỳ tâu

Cung nga thể nữ đứng hầu

Mẫu dâng chén ngọc đứng hầu tận nơi

Tự nhiên sảy tay nơi mật phủ

 

Quan Nam Tào cầm sổ chép biên

Dẫn lên ra lối Nam Thiên

Trông lên thấy bảng đôi bên chữ đề

Thái công hỏi sự gì chẳng tỏ

Cớ làm sao thấy lạ lùng thay

Hai ông quỳ gối tâu bày

Liễu Hạnh Công Chúa bắt đầy trần gian

Ông chợt tỉnh giấc vàng mở mắt

Thấy thái bà liền nở cánh hoa

Hương thơm ngào ngạt gần xa

Mừng thầm người ở cung nga mới về

 

Bụng bảo dạ con trời mượn cửa

Đặt tên lành công chúa Giáng Tiên

Phòng loan dưỡng dục sớm đêm

Cầm kỳ thi hoạ sách đèn ngâm nga

Đàn thập lục gảy hoà gió khúc

Thi bốn miền miệng đọc vang ca

Mấy cung gió táp mưa sa

Thái công nghe thấy xót xa trong lòng

0966.413.666
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Bạn muốn xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng?