Mới ướm hỏi Trần công sau trước

Rằng đến đây được phước là bao

Sớm sinh một gái má đào

Xin làm dưỡng tử nương vào cửa công

Duyên sắp nhẽ thuận tòng nhân quả

Trần lão quan vốn ở Tiên Hương

Vốn dòng thế phiệt đường đường

Chồi non chưa có cậy nương tuổi già

Đêm trăng thanh vườn hoa dạo gót

Gốc cây đào bỗng thấy hài nhi

Ngẫm rằng thượng đế thương vì

Cửa nhà cô quạnh thời khi lửa hồng

Đôi tay bế vào lòng dưỡng dục

Đặt tên là danh ốc Đào Lang

Thiên tú diện mạo khác thường

Tài hoa có một văn chương ai tày

Khiến nguyệt lão xe dây tơ đỏ

Kết duyên cùng công chúa sánh đôi

Đuốc hoa soi tỏ chén mời

Khách tiên thời lại với người tiên nga

Cảnh vui thay ba nhà đoàn tụ

Lúc lửa gương vừa đủ ba đông

Duyên mong đâu ứng biến hùng

Trứng rồng lại nở la rồng lạ chi

Ngày mồng ba tháng ba ấy nhẽ

Có ai ngờ hợp để rồi xa

Đương cơn phách nguyệt hồn hoa

Hai mươi mốt tuổi phút đà về tiên

Chẳng ngỡ rằng là duyên hay nợ

Mói biết là Mẫu thiệt anh linh

Nhân duyên chưa tắt mối tình

Dường về đứng ở bên mình chưa hay

Thái bà cầm lấy tay chưa tỏ

Thực con mình vẫn ngỡ chiêm bao

Ba nhà đưa đến trước sau

Ung dung mới hỏi mấy câu sự tình

Nay con ở dương đình mẫu lệ

Phải về chầu Thượng Đế Thiên Cung

Ba nhà ở có âm công

Sau này mới được non bồng cảnh tiên

Gặp thấy được thoắt liền biến mất

Mới biết rằng Mẫu thiệt anh linh

Nhân duyên chưa dứt mối tình

Hiện về đứng ở bên mình lang quân

Lang quân lộ muôn phần mừng rỡ

Ẵm hoàng nam than thở khúc nôi

Thăm rồi Mẫu lại ra chơi

Biết đâu mặt bể chân trời mà mong

Mẫu từ đó linh thông biến hoá

Thường đi về mây gió luôn luôn

Thoắt đầu chơi cảnh Lạng Sơn

Cảnh thanh gió mát gảy đàn ngâm nga

Cũng có phen Mẫu ra thành thị

Cảnh Tây Hồ nhị thuỷ chèo chơi

Văn nhân tú cử ai người

Phú thơ ngâm hoạ đôi lời bấy lâu

Mẫu từ đó tới đâu hiển thánh

Vào Nghệ An dạo cảnh Thanh Hoa

Đồi Ngang Phố Cát vào ra

Vi nam vi nữ ai mà biết hay

Mới ra tay thử lòng trần thế

Đến khi cầu cúng lễ mới an

Sứ thần làm sớ kêu van

Vua sai dân lập ngôi đền nguy nga

Phùng quân sứ về qua tới đó

Thấy họ làm thần tượng như in

Đoán rằng Liễu Hạnh Chúa Tiên

Bèn sai dân lập ngôi đền trang nghiêm

Phong bốn chữ Mã Hoàng Bồ Tát

Lại càng thêm tối tú hơn xưa

Phép màu làm gió làm mưa

Đánh tan giặc giã giúp vua mấy kỳ

Chữ Chế Thắng đề ghi tên hiệu

Sắc vua phong Hoà Diệu Đại Vương

Lâu đài điện các đường đường

Ngàn thu ghi để bốn phương dân cầu

Dẫn sự tích văn chầu một bản

Ngày mồng ba khánh đản Chúa Tiên

Thỉnh mời Mẫu giáng bản đền

Khuông phù đệ tử thiên niên thọ trường

Sưu tầm./.

0966.413.666
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Bạn muốn xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng?